Diensten

Voldoen aan ESG wet- en regelgeving

Stel ons een vraag

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. De druk om rekening te houden met ESG-factoren is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zowel vanuit de politiek als vanuit investeerders en de maatschappij. Dit heeft zich vertaald in de ontwikkeling van veel nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Hoog tijd dus, om over te gaan tot actie. Niet alleen als u ‘duurzame’ producten of diensten aanbiedt, maar ook als u hier (nog) niets mee doet. Want zelfs als u geen duurzame diensten aanbiedt moet u aan aspecten van de ESG wet- en regelgeving voldoen.

Implementatie ESG wetgeving

De implementatie van ESG-regelgeving kan echter complex zijn. Een deel van de regels is nog niet definitief, en de verschillende wetgevingstrajecten sluiten niet naadloos op elkaar aan.

Bovendien kan het ‘rekening houden met ESG-factoren’ verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering raken. Denk bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, de acceptatie van (potentiële) cliënten, het risicomanagement en de informatieverstrekking aan klanten. Charco & Dique helpt u graag om de implementatie van (toekomstige) ESG-regelgeving gemakkelijker te maken.

Wat wij voor u kunnen doen

Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in ESG-regelgeving op de voet, en hebben ervaring met de implementatie hiervan. Zij kunnen u onder meer ondersteunen met:

  • Advisering op het gebied van ESG-regelgeving (bijv. reikwijdte- en interpretatievraagstukken);
  • Het vaststellen van de impact van toekomstige ESG-regelgeving op uw organisatie (impact-analyse);
  • Het maken van strategische keuzes met betrekking tot ESG-regelgeving;
  • Het verrichten van gap-analyses op het gebied van ESG, zowel voor wettelijke vereisten (bijv. SFDR, Taxonomie verordening, CSRD) als voor vrijwillig aangegane convenanten (bijv. IMVB, UNPRI, TCFD);
  • Het vaststellen, prioriteren en/of uitvoeren van implementatie-acties, zoals het opstellen dan wel aanpassen van ESG-beleid;
  • Het uitvoeren van quality assurance op implementatiewerkzaamheden die uw organisatie heeft verricht;
  • Hulp bij het opstellen van uw niet-financiële rapportage en overige rapportage vereisten;
  • Hulp bij het opstellen van een overzichtelijke ESG-pagina op de website.
Lees ook onze artikelen over ESG wetgeving

Wij zijn zeer tevreden over de snelle en pragmatische ondersteuning bij de implementatie van de SFDR. De consultants van Charco & Dique waren resultaatgericht, maakten complexe materie inzichtelijk en hebben ons begeleid in het nemen van goed geïnformeerde beslissingen.

Charco & Dique heeft ons goed geholpen met de implementatie van de SFDR. In eerste instantie hebben wij Charco & Dique ingehuurd voor het maken van een impactanalyse. Aangezien dit werk ons goed bevallen is, hebben wij hen ook ingezet voor een vervolgtraject. Onze consultant is toegankelijk, reageert snel en is pragmatisch en deskundig.