0:00
Kennis

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Onder de CSRD zullen veel meer bedrijven moeten voldoen aan de Europese vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. Ook brengt de nieuwe richtlijn veel strengere rapportageverplichtingen met zich mee.

De in de CSRD genoemde rapportagestandaarden worden nader uitgewerkt in de ESRS. Deze bevatten gedetailleerde en dwingende openbaarmakingsverplichtingen die gelden voor iedere onderneming die onder de reikwijdte van de CSRD valt.