Diensten

SIRA opleiding

Stel ons een vraag

Toezichthouders DNB en AFM besteden bijzondere aandacht aan de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren zijn allemaal verplicht een SIRA uit te voeren. Ook voor andere financiële ondernemingen is een SIRA een geschikte manier om zicht te krijgen in de integriteitsrisico’s en de beheersing daarvan. Maar hoe stelt u een SIRA op die voldoet aan de eisen van de toezichthouders?

Zelfstandig een SIRA leren opstellen

Tijdens onze SIRA opleiding gaat u stap voor stap aan de slag met het uitvoeren van een SIRA voor uw eigen organisatie.

Na de training kunt u:

  • Een werkwijze formuleren voor het opstellen van een SIRA;
  • Een organisatieschets maken met daarin de juiste kwantitatieve en kwalitatieve elementen;
  • Integriteitsrisicoscenario’s in kaart brengen en deze analyseren met de template van DNB;
  • De uitkomsten van de integriteitsrisicoanalyse visueel maken in een heatmap als basis voor een discussie met het management.

Voor wie?

Deze opleiding is daarom ontwikkeld voor iedereen uit de eerste, tweede of derde lijn die direct betrokken is bij het uitvoeren van een SIRA en wil leren een SIRA uit te voeren binnen de eigen organisatie.

Lees meer over de opleiding