Diensten

Uitvoeren van cliëntenonderzoek

Stel ons een vraag

Het doen van cliëntenonderzoek, ook wel Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) genoemd, is een cruciaal onderdeel van een integere bedrijfsvoering en de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Onvoldoende inzicht in en controle op de integriteit van (potentiële) cliënten en andere zakelijke relaties kan leiden tot reputatieschade, forse boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Opzetten acceptatieproces

Het opzetten en inrichten van een effectief acceptatieproces ten aanzien van zakelijke relaties is een complexe taak, waarbij het veel instellingen ontbreekt aan de benodigde kennis. Charco & Dique kan u hierbij ondersteunen, of u het proces geheel uit handen nemen. Zo voldoet u te allen tijde aan wet- en regelgeving, en blijft uw goede reputatie behouden.

Onze werkwijze

Onze specialisten beschikken over gedetailleerde en actuele kennis van de Wwft. Ook hebben zij ruime ervaring in het bieden van ondersteuning bij CDD-werkzaamheden, zowel voor accepteren van nieuwe cliënten als het aangaan van andere zakelijke relaties. Zij kunnen u onder andere helpen met:

  • een risicoanalyse van uw organisatie en de invulling van de Wwft en Sanctiewet eisen;
  • het opstellen, optimaliseren en implementeren van KYC/CDD-beleid en procedures;
  • de screening van zakelijke relaties tegen de Sanctie- en PEP-lijsten en het uitvoeren van een adverse media check;
  • het uitvoeren van zowel standaard als verscherpt onderzoek;
  • het uitvoeren of valideren van CDD-herstelprojecten;
  • het uitvoeren van transactiemonitoring.