Diensten

Uitvoeren van compliance risicoanalyses

Stel ons een vraag

Een compliance risicoanalyse helpt u richting te geven aan de activiteiten van uw compliancefunctie. De uitkomsten bieden inzicht in de mate waarin u voldoet aan wet- en regelgeving en de risico’s die u loopt in het geval van non-compliance. Door deze risico’s in een vroeg stadium te identificeren, bent u in staat tijdig beheersmaatregelen te treffen. De compliance risicoanalyse zorgt daarmee voor focus in uw compliance agenda. Zo houdt u uw risico’s beheersbaar.

Onze werkwijze

De specialisten van Charco & Dique kunnen u helpen met het uitvoeren van compliance risicoanalyses. Wij volgen hierbij gestructureerd de volgende stappen:

  • bepalen van normenkader;
  • beoordelen van uw specifieke omstandigheden;
  • identificatie van de risico’s op mogelijke niet-naleving van wet- en regelgeving;
  • analyseren van de risico’s (kans en impact);
  • beoordelen van de beheersmaatregelen;
  • afhankelijk van uw risk appetite bepalen van aanvullende beheersmaatregelen en follow up.

 

De uitkomsten van de compliance risicoanalyse vormen input voor de activiteiten van de compliance functie. Niet alleen voor het risicogebaseerde monitoringplan, maar bijvoorbeeld ook voor het verzorgen van trainingen als uit de analyse blijkt dat de awareness kan worden verbeterd.