Diensten

Opstellen en beoordelen van beleid en procedures

Stel ons een vraag

Een vergunningaanvraag kan pas worden ingediend wanneer alle benodigde documenten op orde zijn. Wij kunnen u helpen met het opstellen van de benodigde beleidsstukken, procedures en eventueel ook werkinstructies.

Onze werkwijze

De eerste stap in de vergunningsaanvraag is de kwalificatie van uw activiteiten. De tweede stap is het in order maken van de benodigde documenten. Door middel van gesprekken verkrijgen wij inzicht in hoe uw organisatie te werk gaat. Vervolgens werken wij dit samen met uit in diverse beleidsstukken en procedures. Hiermee sluiten wij aan bij de wens van de toezichthouder om de beleidsstukken en de procedures zo specifiek mogelijk te maken voor uw organisatie. Daarbij houden we niet alleen rekening met de huidige situatie, maar ook met de toekomstige situatie van uw organisatie.

Meer over kwalificatie van de dienstverlening

Quality assurance

Heeft u al een beleid en procedures? Wij kunnen de kwaliteit van de bestaande documenten beoordelen. Dit doen wij door de stukken te toetsen op de voor u geldende wet- en regelgeving. Waar nodig passen wij het beleid in overleg met u aan.

Lees ook onze praktijkcase