Diensten

Uitvoeren van risicoanalyses en risicomonitoring

Stel ons een vraag

Om uw doelstellingen te realiseren is het van belang om bewust om te gaan met risico’s. Een goede risicoanalyse is daarbij essentieel. Deze biedt u inzicht in de aard en omvang van de risico’s en de keuzes die u kunt maken ten aanzien van de mate van beheersing. De risicobereidheid van uw organisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Risicoanalyse

Ter voorbereiding op de risicoanalyse bespreken we met u de te hanteren methodieken en aanpak. De kern van onze aanpak is het optimaal gebruik maken van de kennis die binnen de organisatie aanwezig is. Onze toegevoegde waarde is het bieden van structuur, een frisse blik en het leggen van verbanden tussen de risico’s die op de verschillende afdelingen zijn belegd. Naast inzicht in de aard en de omvang van de risico’s resulteert een goede risicoanalyse in een brede consensus over de risico’s die prioriteit verdienen.

Risicomonitoring

De omgeving waarin uw organisatie opereert verandert continu en uw organisatie past zich hierop aan. Daardoor veranderen ook de risico’s waar uw organisatie mee te maken krijgt. Er komen nieuwe risico’s bij, er vallen risico’s af en de impact van risico’s op uw organisatie kan veranderen. Het is daarom belangrijk risico’s te blijven volgen.

Een helder dashboard biedt hierbij uitkomst. Door middel van dit dashboard rapport u periodiek intern en/of extern over de ontwikkeling van de belangrijkste risico’s en de implementatie van de verbetermaatregelen om te komen tot een betere beheersing van de risico’s.

Praktisch dashboard

Wij ondersteunen uw organisatie bij de inrichting van een praktisch dashboard. Dit kan bijvoorbeeld een dashboard zijn dat focust op de belangrijkste strategische risico’s. Of een dashboard dat aansluit bij het gewenste detailniveau van de doelgroep.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interne en externe rapportage cyclus van uw organisatie, brengen we samen met u in kaart:

  • wie een bijdrage moet leveren aan het risico dashboard;
  • welke informatie reeds beschikbaar is en/of beschikbaar moet komen;
  • welke eisen stakeholders stellen; en
  • hoe vaak moet worden gerapporteerd.