Diensten

Voorbereiding op bestuurderstoetsing

Stel ons een vraag

Financiële ondernemingen die een vergunning moeten aanvragen, dienen te beschikken over geschikte en betrouwbare bestuurders en commissarissen. Onderdeel van de vergunningaanvraag is daarom de toetsing van deze personen door de toezichthouder. Hierbij kunnen wij u op verschillende manieren ondersteuning bieden.

Geschiktheidstoets

De beleidsbepalers en commissarissen van een financiële onderneming moeten geschikt worden bevonden voor de functie die zij willen gaan bekleden. Deze toets wordt verricht door de vergunningverlenende toezichthouder. Kandidaten worden getoetst op zaken als kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De toezichthouder kijkt hierbij onder meer naar competenties, opleiding en werkervaring. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de specifieke functie van een kandidaat, de complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming en de samenstelling van het collectief.

Betrouwbaarheidstoets

Daarnaast moet van alle beleidsbepalers en commissarissen de betrouwbaarheid buiten twijfel staan. De toezichthouder zal beoordelen of er voornemens, handelingen of antecedenten zijn die het vervullen van de beoogde functie in de weg staan. Bij de betrouwbaarheidstoetsing wordt vooral gekeken naar antecedenten.

Verklaring van geen bezwaar

Voor sommige vergunningscategorieën geldt dat aandeelhouders met een aandelen- of zeggenschapsbelang van ten minste 10% een verklaring van geen bezwaar (vvgb) moeten aanvragen bij DNB. Zo wil de toezichthouder voorkomen dat deelnemingen in financiële ondernemingen worden genomen door partijen die financieel zwak of niet integer zijn. Het aanvragen van een vvgb is complex en tijdrovend. Onze specialisten zijn bekend met de geldende eisen, en kunnen u helpen de aanvraag soepel te laten verlopen.