Diensten

Opstellen van compliance beleid

Stel ons een vraag

Om de goede reputatie van uw organisatie te behouden, mag er geen twijfel bestaan over de mate waarin u wet- en regelgeving naleeft. Het is dan ook belangrijk om te beschikken over compliance beleid dat beschrijft hoe uw organisatie voldoet aan wettelijke eisen en interne regels en welke u keuzes u hierin maakt. Onze compliance specialisten kunnen u helpen om te beoordelen of uw huidige beleid aan de eisen voldoet, of door een geheel nieuw beleid op te stellen.

Onze werkwijze

Voordat we samen uw compliance beleid kunnen opstellen, is het van belang om het juridisch kader (legal framework) van uw organisatie in kaart te brengen. Zo weet u precies aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen.

Vervolgens brengen we – op basis van de voor u geldende wet- en regelgeving – uw compliance risico’s in kaart en stellen we beheersmaatregelen op om ze te mitigeren. Dit vertalen we ten slotte naar een duurzaam compliance beleid dat aansluit bij uw organisatie.