Diensten

Externe functionaris gegevensbescherming

Stel ons een vraag

Sinds 2018 is in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regels zien toe op de omgang met, en de verwerking van persoonsgegevens. Binnen een organisatie is de directie verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens en de correcte naleving van de AVG. Voor sommige organisaties is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), ook wel data protection officer (DPO) genoemd, verplicht. In de praktijk kiezen organisaties ook zonder deze verplichting voor het aanstellen van een FG als onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de AVG.

Wilt u een FG aanstellen of vervangen, maar beschikt u niet over een geschikte kandidaat? Of wilt u uw FG laten ondersteunen of heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Onze privacy consultants beschikken over ruime ervaring en de benodigde expertise, en kunnen de functie van Functionaris Gegevensbescherming op een professionele en praktische wijze invullen of ondersteuning bieden.

Wat kunt u verwachten van een externe Functionaris Gegevensbescherming?

Onze privacy experts helpen u te (blijven) voldoen aan de vereisten van de AVG. Onze aanpak is hierin altijd persoonlijk en proactief, waarbij we kijken naar de aard en de omvang van uw onderneming.

Als uw Functionaris Gegevensbescherming voeren wij onder andere de volgende activiteiten uit:Taken Functionaris Gegevensbescherming

Wanneer is het aanstellen van een FG verplicht?

In een aantal gevallen is een organisatie verplicht om een FG aan te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor overheidsinstanties en organisaties die grootschalig persoonsgegevens verwerken. De verplichting geldt ook voor organisaties die strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken.

Er ontstaat regelmatig verwarring over het verschil tussen de privacy officer en de functionaris gegevensbescherming. Wat is het verschil tussen deze twee functies en welke functionaris past bij uw organisatie? Wij vertellen u meer.

Privacy Officer versus Functionaris Gegevensbescherming: zoek de verschillen