Diensten

Quick Scan Preventief Beheer Hypotheken

Stel ons een vraag

In de agenda van 2023 benoemt de AFM het risico van overkreditering. In de meerjarige strategie wijst de toezichthouder op de hoge hypotheekschulden in Nederland en de risico’s in combinatie met stijgende rente op de oplopende kosten voor levensonderhoud.

Sinds de kredietcrisis is er doorlopend aandacht voor problematische schulden van huishoudens. Dit heeft geleid tot het aanscherpen van de leennormen. Jaarlijks worden de leennormen op basis van budgettaire macrogegevens aangepast. Alleen consumenten met een nieuwe hypotheek ‘genieten’ van die bescherming. Persoonlijke omstandigheden kunnen ook leiden tot financiële risico’s met financiële problemen tot gevolg.

Financiële problemen van de klant kunnen gevolgen hebben voor de aanbieder van het krediet. Het zal financiële en reputatierisico’s met zich meebrengen. Vanuit toezichtwetgeving wordt van een aanbieder van hypothecair krediet verwacht dat de klant zorgvuldig wordt behandeld als deze zijn verplichtingen niet kan nakomen (artikel 81d BGFo). Preventief beheer kan een belangrijke rol spelen om hieraan tegemoet te komen.

Preventief beheer

Preventief beheer kan in verschillende vormen onderdeel zijn van de dienstverlening van een aanbieder:

  • Reactief preventief beheer: betreft vooral de kenbaarheid, vindbaarheid en laagdrempeligheid van het aanbod van hulp bij dreigende financiële problemen.
  • Actief preventief beheer: hierbij is vooral de analyse van potentiële risico’s van groot belang. Deze risico’s kunnen verder gaan dan problemen op het gebied van dagelijkse inkomsten en uitgaven. Denk bijvoorbeeld ook aan grotere uitgaven die in de toekomst noodzakelijk zijn om woningbehoud mogelijk te maken. Funderingsherstel of noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen kunnen ook een belangrijk toekomstig probleem vormen.

Quick Scan

Een goede invulling van preventief beheer kan op vele fronten risico’s verkleinen en kansen creëren. Wij kunnen u ondersteunen met preventief beheer door middel van een Quick Scan.

Voor reactief beheer beoordelen wij de standaardcommunicatie (incl. website en/of ‘mijn’ omgeving) en de communicatiekalender. Bij een Quick Scan preventief beheer doen wij onder andere het volgende voor u:

  1. Beoordelen van de standaard klantcommunicatie (incl. website en/of ‘mijn’ omgeving en de communicatiekalender);
  2. Analyse van het vroegsignaleringsmodel;

  3. Analyse van de klantcontactstrategie;

  4. Beoordelen instrumentarium van oplossingen; en
  5. Rapportage van de bevindingen en verbetervoorstellen.
Meer informatie opvragen