Charco & Dique

Over ons

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Lees hieronder meer over onze cultuur.

Cultuur

Onze consultants hebben graag gelijk, maar dat zijn ze niet. Want bij Charco & Dique geloven we in een inclusieve cultuur, waarin ruimte is voor personen van verschillende kleur, gender, religie en seksuele geaardheid.

Wij streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelt. Door middel van leiderschap, heldere procedures en open communicatie maken we expliciet hoe we omgaan met elkaar. Hierin houden we rekening met de verschillende behoeften en mogelijkheden van onze medewerkers, zodat iedereen de ruimte heeft om zich te uiten, ontwikkelen en ontplooien.

Het is bovendien onze overtuiging dat verschillen in kennis, ervaringen, achtergronden en inzichten ons beter maken als individu en als collectief, zodat we in staat zijn om onze klanten beter te begrijpen en beter van dienst te zijn. Onze mensen maken het verschil, juist omdát ze verschillend zijn.

Heeft u vragen over onze organisatiecultuur of hoe wij deze uitdragen, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Team

Ons team bestaat uit specialisten met ervaring als toezichthouder, accountant, jurist, compliance officer, risk manager, advocaat en consultant.

Ronald van Dijk

Ronald van Dijk

Ronald van Dijk

Ronald van Dijk is gespecialiseerd in compliance vraagstukken en voert als forensisch accountant bijzondere onderzoeken uit. Hij adviseert financiële instellingen over toezichtwetgeving. Verder ondersteunt hij interne en externe toezichthouders bij compliance en risk management vraagstukken.

Hij is binnen de financiële sector werkzaam geweest als accountant, toezichthouder
(9 jaar AFM) en risk consultant. Ronald is afgestudeerd als Register Accountant en Forensisch Accountant.

Alex Poel

Alex Poel

Alex Poel

Alex Poel is gespecialiseerd in het beheersen van risico’s en implementeren van wet- en regelgeving. Alex is regelmatig het klankbord voor bestuurders van financiële instellingen waarbij hij zijn kennis van wetgeving en risk management inzet bij het bepalen van toekomststrategieën.

Voor Charco & Dique is hij werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (5 jaar AFM), compliance officer en risk manager. Alex is afgestudeerd als bedrijfseconoom en is tevens register beleggingsanalist.

Eric de Vries

Eric de Vries

Eric de Vries

Eric de Vries is gespecialiseerd in projectmanagement en interim-management. Hij heeft een brede ervaring in zowel het opzetten als het rechtzetten van (grootschalige) complexe herstel projecten. Zijn kracht zit in het koppelen van inhoudelijke kennis en inzicht in processen aan resultaatgericht projectmanagement.

Voordat hij bij Charco & Dique in dienst trad heeft Eric met name in de verzekeringsbranche gewerkt. Meest recent als lid van het managementteam van NN Services met als aandachtsgebied productmanagement en marketing. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor veel  Compliance gerelateerde projecten.

Eric heeft Engelse Taal en Letterkunde gestudeerd en een Master of Marketing opleiding succesvol afgerond.​

Rhodé Betting

Rhodé Betting

Rhodé Betting

Rhodé Betting werkt bij Charco & Dique als consultant. Rhodé richt zich als consultant voornamelijk op het inzichtelijk maken van financiële wet- en regelgeving voor klanten en houdt zich bezig met het onderhouden en verder uitbreiden van de legal frameworks in Ruler.

Voor haar indiensttreding bij Charco & Dique heeft ze onderzoek gedaan naar het Europees beleid omtrent loan- en equity-based crowdfunding in het kader van de master European Studies (financial regulation) en effectief ondernemend leiderschap in het kader van de master Business Administration (service & change management). Rhodé heeft een passie voor de ontwikkeling van Europees financieel beleid, crowdfunding en fintech.

Debby Meijer-van der Leest

Debby Meijer-van der Leest

Debby Meijer-van der Leest

Debby Meijer-van der Leest is jurist en Certified Compliance Professional en beschikt over een ruime ervaring in de financiele sector. Ze heeft gedegen kennis van financiele toezichtwetgeving, bestuurlijke handhaving en van de beheersing van compliance risico’s op gebied van onder meer marktmisbruik, integriteit, anti-corruptie en privacy. Debby adviseert klanten over toezichtsrechtelijke vraagstukken en vertaalt daarbij (complexe) compliance vereisten naar de dagelijkse praktijk van klanten.

Debby is afgestudeerd in bestuursrecht en (economisch) strafrecht en heeft daarna de postdoctorale opleiding Grotius Bestuursrecht en Grotius Effectenrecht afgerond. Voordat Debby (wederom) in dienst trad bij Charco & Dique heeft zij onder andere gewerkt als Senior Compliance Officer en Privacy Officer bij de afdeling Compliance van Rabobank Nederland, is zij werkzaam geweest als (senior) jurist bij de AFM en de NMa (nu ACM) en heeft ze als advocaat gewerkt in de regulatory praktijk bij Lovells Amsterdam.

Gaby van den Berkmortel

Gaby van den Berkmortel

Gaby van den Berkmortel

Gaby van den Berkmortel werkt bij Charco en Dique als consultant. Ze heeft ruime ervaring als manager en als senior risk- en compliance adviseur in de financiële dienstverlening.

Gaby is Certified Compliance Officer. Ze is gedreven in het keten- en organisatiebreed begeleiden van veranderingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. Ook adviseert ze op het gebied van effectief en verantwoord risicomanagement.

Voordat Gaby in dienst kwam bij Charco en Dique werkte ze bij ING/Nationale-Nederlanden en bij coöperatie VGZ.

Johan Septer

Johan Septer

Johan Septer

Johan is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van governance, risk en control en heeft de nodige ervaring in complexe remediation dossiers, splitsingen van financiële instellingen en de inrichting van risk en control bij instellingen met een hoog risico profiel.

Hij is binnen de financiële sector werkzaam geweest als accountant (banken en vermogensbeheerders), manager operations (vermogensbeheerder), risk consultant (big four) en manager risk, audit en compliance (hypotheekbedrijf).

Johan is afgestudeerd econoom en Register Accountant.

Adriaan van Verseveld

Adriaan van Verseveld

Adriaan van Verseveld

Adriaan van Verseveld is jurist en Certified Compliance Professional en is gespecialiseerd in compliance risk management en zorgplicht. Zijn kracht ligt in het beheersen en mitigeren van compliance risico’s en het pragmatisch implementeren van wet- en regelgeving. Hij heeft ruime ervaring als compliance adviseur, trainer en manager binnen bancaire, verzekerings- en vastgoed-ondernemingen en met het projectmatig aanpakken van compliance uitdagingen.

Adriaan is afgestudeerd in Financieel recht. Voordat hij in dienst trad bij Charco & Dique heeft hij onder andere gewerkt en / of opdrachten gedaan als compliance officer en / of secretaris bij diverse financiële instellingen, waaronder ASR, Achmea en SNS.

Esther Mennens

Esther Mennens

Esther Mennens

Esther heeft brede ervaring als advocaat en als bedrijfsjurist.

Bij advocatenkantoor Bos en Partners heeft ze zich eerder toegelegd op het Financieel Recht, met diverse procesvoering op onder meer de rentederivaten dossiers. De afgelopen vier jaar heeft Esther bij ABN Amro op de afdeling Legal in het Private Banking team gewerkt. Daar is ze onder andere betrokken geweest bij de implementatie van MiFID II, en vraagstukken met betrekking tot cross-border dienstverlening , securities operations, custody, clearing en productontwikkeling.

Esther is via de Grotius Academie gespecialiseerd in het effectenrecht.

Asmara Sibarani

Asmara Sibarani

Asmara Sibarani

Asmara Sibarani is gespecialiseerd in financiele toezichtswetgeving en werkt bij Charco & Dique als consultant. Zij houdt zich met name bezig met het inzichtelijk maken van de financiele wet- en regelgeving en het opstellen van legal frameworks.

Asmara is afgestudeerd in Nederlands recht met als specialisatie financieel recht. Voordat Asmara in dienst trad bij Charco & Dique heeft zij ervaring opgedaan in het ontsluiten en inzichtelijk maken van de implementatie van Europese financiele wet- en regelgeving en is zij werkzaam geweest bij Hart advocaten.

Leon Bex

Leon Bex

Leon Bex

Leon Bex is gespecialiseerd in onder meer toezichtwetgeving (Wft, Wwft, Wtt), customer due diligence, AML, FATCA en projectmanagement. Hij is werkzaam als interim-legal counsel en ondersteunt verschillende soorten financiële instellingen bij het verkrijgen en behouden van een vergunning.

Leon is regelmatig betrokken bij verbeter- en implementatietrajecten van financiële wet- en regelgeving (o.a. BPDD, CDD/AML en sanctiewetgeving) en de uitvoering van herstelprogramma’s bij financiële instellingen. Daarnaast ondersteunt hij compliance officers en legal counsels bij het in kaart brengen en houden van nieuwe toezichtwetgeving en houdt hij zich bezig met Ruler.

Leon is afgestudeerd in Notarieel Recht. Voordat hij in dienst trad bij Charco & Dique heeft hij eerst vier jaar gewerkt als kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff en vervolgens als legal counsel bij Flow Traders en Capita Asset Services.

Klaske Beyer

Klaske Beyer

Klaske Beyer

Klaske Beyer is jurist en Certified Compliance Officer en ze werkt bij Charco en Dique als consultant. Klaske beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Ze heeft gedegen kennis van financiële toezichtwetgeving, compliance thema’s en governance. Klaske adviseert klanten over toezichtrechtelijke vraagstukken en vertaalt daarbij (complexe) compliance vereisten naar de dagelijkse praktijk. Verder begeleidt zij instellingen bij vergunningaanvragen en het structureren van hun bedrijfsvoering op beleidsmatige aspecten en het opstellen van beleid.

Klaske is afgestudeerd in Nederlands recht (privaatrecht en Europees recht). Voordat Klaske in dienst trad bij Charco & Dique heeft zij gewerkt als advocaat bij Loyens & Loeff en als toezichthouder bij DNB. Verder heeft zij als compliance officer gewerkt bij Friesland Bank en als regulatory affairs officer en change manager bij Rabobank.

Jan Paul van Woensel

Jan Paul van Woensel

Jan Paul van Woensel

Jan Paul is jurist. Als consultant ondersteunt hij opdrachtgevers bij de beheersing van de naleving van de vele wet- en regelgeving die op financiële instellingen van toepassing zijn. Vanuit zijn kennis en ervaring is hij in staat deze complexe materie eenvoudig te vertalen naar een praktische invulling.

Nadat hij ruime ervaring heeft opgedaan bij een van de Big Four-kantoren in toezichtwetgeving voor accountantsorganisaties is hij als Compliance Officer van een financiële instelling betrokken geweest bij de ontwikkeling van monitoringsvraagstukken. Ook was hij onder andere nauw betrokken bij de verbetering van de naleving van CDD / klant-medewerkers integriteit en sanctiewetgeving.

Voor Jan Paul is het belangrijk dat eenieder doet waar die goed in is. Voor hem is dat wetgeving helder kunnen uitleggen en behulpzaam zijn bij de toepassing. Hij heeft ervaring met de implementatie van de AVG, de beheersing van integriteitsvraagstukken en gedragsbeïnvloeding.

Carla Vermetten

Carla Vermetten

Carla Vermetten

Carla Vermetten is jurist en Certified Compliance Professional en beschikt over ruime ervaring in de financiële sector. Ze heeft gedegen kennis van financiële toezichtwetgeving, bank- en effectenrecht en de beheersing van compliance risico’s. Carla adviseert klanten over toezicht rechtelijke vraagstukken en vertaalt daarbij (complexe) compliance vereisten naar de dagelijkse praktijk. Verder begeleidt zij instellingen bij het aanvragen van een vergunning, informatieverzoeken en onderzoeken van toezichthouders en het onderhouden van de relatie met toezichthouders. Tot slot ondersteunt zij compliance officers en juristen bij het in kaart brengen en houden van nieuwe toezichtwetgeving, het opstellen van compliance charter en overig compliance beleid.

Carla is afgestudeerd in Nederlands recht en Internationaal recht. Voordat Carla in dienst trad bij Charco & Dique heeft zij onder andere gewerkt als jurist, compliance officer en regulatory affairs officer bij diverse financiële instellingen, waaronder Rabobank en DNB.

Sjako Weering

Sjako Weering

Sjako Weering

Sjako Weering is een compliance specialist met diepgaande kennis en inzicht in verschillende soorten financiële instellingen en de bijbehorende financiële wetgeving, compliance risico’s en de beheersing hiervan. Door zijn ervaring als toezichthouder ondersteunt hij instellingen om problemen (samen) met toezichthouders op te lossen.

Sjako is afgestudeerd econoom. Voordat hij in dienst trad bij Charco & Dique heeft hij 10 jaar gewerkt bij AFM en 3 jaar als beleggingsadviseur bij de Rabobank.

Martijn Snijder

Martijn Snijder

Martijn Snijder

Martijn Snijder is consultant en Certified Compliance Professional. Als compliance officer bij een financiële instelling is hij betrokken geweest bij het inrichten van de compliance functie en betrokken bij implementatietrajecten van financiële wet- en regelgeving (o.a. CDD, klant/medewerker integriteit en sanctiewetgeving).

Daarnaast heeft hij als consultant bij het Financieel Expertise Centrum samengewerkt met politie, justitie, AFM, DNB, Belastingdienst en FIOD op het terrein van AML, vastgoed- en beleggingsfraude. Eerder was Martijn werkzaam bij de AFM als toezichthouder.

Arjan Pomp

Arjan Pomp

Arjan Pomp

Arjan Pomp werkt bij Charco & Dique als risk en compliance consultant. Voordat hij bij Charco & Dique kwam werken heeft hij 7 jaar als toezichthouder bij de AFM gewerkt. Bij de AFM heeft hij ervaring met handhavingsvraagstukken, gedragsbeïnvloeding en onderzoeken naar de integere en beheerste bedrijfsvoering bij financiële instellingen. Zijn kracht ligt in het identificeren van (integriteit)risico’s die van invloed zijn op financiële organisaties.

Arjan heeft geschiedenis aan de universiteit van Utrecht gestudeerd. Hij adviseert organisaties over toezichtsvraagstukken en vertaalt daarbij complexe compliance vereisten naar de dagelijkse praktijk van klanten.

Frenkel Drevers

Frenkel Drevers

Frenkel Drevers

Frenkel Drevers is een specialist en zeer ervaren consultant op het gebied van compliance en risk management. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan bij ad-interim compliance en risk management activiteiten. Daarnaast is Frenkel gespecialiseerd in het begeleiden van instellingen die een AFM en/of DNB vergunning willen aanvragen.

Frenkel is afgestudeerd als bedrijfskundige en opgeleid als Certified Internal Auditor. Hij heeft 10 jaar bij AFM gewerkt en toezicht gehouden op verschillende soorten financiële instellingen en markten.

Reinier Schipper

Reinier Schipper

Reinier Schipper

Reinier is manager en beschikt door zijn 11 jaar werkervaring bij AFM over zeer ruime ervaring op het gebied van financiële toezichtwetgeving en risk management. Bij de AFM heeft Reinier toezicht gehouden op beleggingsondernemingen, banken, beleggingsinstellingen, tussenpersonen, handelaren voor eigen rekening en credit rating agencies.

Reinier is afgestudeerd als financieel econoom en is tevens register beleggingsanalist en executive Master of Compliance.

Monique Greene

Monique Greene

Monique Greene

Monique Greene werkt bij Charco & Dique als consultant. Zij is een senior projectleider met een strategische visie en heeft ruim 18 jaar ervaring in de financiële sector. Zij is gespecialiseerd in financieel toezicht, gedragsbeïnvloeding, handhavingsvraagstukken en onderzoeken naar de integere bedrijfsvoering bij financiële instellingen. Monique adviseert organisaties over toezichtsvraagstukken en vertaalt daarbij complexe compliance vereisten naar de dagelijkse praktijk van klanten.

Monique heeft bedrijfseconomie gestudeerd. Voordat zij in dienst trad bij Charco & Dique heeft zij 12 jaar als toezichthouder bij de AFM gewerkt. Eerder was zij werkzaam bij Rabobank Nederland, GWK/Travelex en ABN-AMRO.

Ernst-Jan Mante

Ernst-Jan Mante

Ernst-Jan Mante

Ernst-Jan Mante is gespecialiseerd in het doorvoeren en begeleiden van organisatieveranderingen vanuit regulatory change, continue verbeteren (Lean) en nieuwe business strategie. Hij is ervaren in het vormen van veranderstrategieën en het versnellen en verbeteren van (besluitvorming)processen.

Ernst-Jan is regelmatig betrokken bij verbeter- en implementatietrajecten van financiële wet- en regelgeving (o.a. BPDD, CDD/AML en sanctiewetgeving) en de uitvoering van herstelprogramma’s bij financiële instellingen.

Voor Charco & Dique is Ernst-Jan werkzaam geweest als organisatieadviseur, changemanager, compliance officer, project- en programmamanager binnen en buiten Nederland bij verschillende financiële instellingen, bedrijven en toezichthouders. Ernst-Jan is afgestudeerd jurist en heeft een masters in marketing programma en een green belt opleiding gevolgd.

Edward de Rooy

Edward de Rooy

Edward de Rooy

Edward de Rooy werkt bij Charco & Dique als consultant. Voor zijn indiensttreding heeft hij een bachelor Liberal Arts bij University College Utrecht behaald. In het kader van de master EU Law en de master Law & Economics heeft Edward onderzoek gedaan naar de introductie van de leverage ratio. Recentelijk heeft hij aan de Universiteit van Amsterdam een bachelor Rechtsgeleerdheid behaald.

Naast zijn studies heeft Edward ervaring opgedaan bij Houthoff, De Brauw Blackstone Westbroek, de Rabobank Studentenraad, De Kleine Consultant en de herziening van de governance-structuur van de Rabobank. ”

Diederik van Nieuwkerk

Diederik van Nieuwkerk

Diederik van Nieuwkerk

Diederik van Nieuwkerk werkt als consultant bij Charco & Dique. Vanuit deze functie vervult hij de rol van externe compliance officer bij verscheidene financiële instellingen en adviseert hij klanten bij vraagstukken op het gebied van compliance en risicomanagement.

Door eerdere werkervaring bij De Nederlandsche Bank, Europese Centrale Bank en een groot advieskantoor, is Diederik goed bekend met de wettelijke verplichtingen, maar kent hij ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan voor financiële instellingen.

Deze kennis en ervaring past hij als consultant toe om klanten te helpen met het behalen en behouden van het gewenste volwassenheidsniveau qua risicomanagement en/of compliance. Dit doet hij door actief de dialoog te zoeken, waar nodig kritische vragen te stellen en op pragmatische wijze een toegevoegde waarde te leveren voor zijn klanten.

Diederik heeft International Business Administration gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Karin Rigterink

Karin Rigterink

Karin Rigterink

Karin is gespecialiseerd in programma en projectmanagement in combinatie met marketing(communicatie). Voor Charco & Dique organiseert zij o.a. bijeenkomsten en is betrokken bij diverse marketingactiviteiten. Naast Charco & Dique werkt Karin vanuit CiRi Marketing voor diverse andere opdrachtgevers.

Karin heeft informatie & communicatie gestudeerd (Vrije Universiteit, Erasmus en Universiteit Utrecht) en heeft haar kennis aangevuld met diverse andere opleidingen en cursussen, zoals internetmarketing strategie (SRM), big data, data quality & management, business modellen en diverse innovatiebijeenkomsten (Nyenrode).

Nina Peters

Nina Peters

Nina Peters

Nina Peters heeft in 2018 haar master Financieel Recht behaald aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Toezicht op Initial Coin Offerings’. Naast haar werkzaamheden bij Charco & Dique was zij werkzaam als student-assistent bij het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Momenteel is zij bezig met de afronding van haar tweede master: Business Economics (Managerial Economics & Strategy) aan de Universiteit van Amsterdam.