Diensten

Uitvoeren van een integriteitsrisicoanalyse

Stel ons een vraag

Om de integriteit van de financiële sector te waarborgen, schrijft de Wwft voor dat financiële instellingen een beoordeling van hun integriteitsrisico’s moeten opstellen, vastleggen en actueel houden. Bij een dergelijke risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met de voor de instelling specifieke omstandigheden, zoals de soort en aard van de cliënt, het product, de dienst, de transacties, de leveringskanalen en de landen waar de instelling actief is.

De risicofactoren helpen bij het vaststellen van de initiële risicoclassificatie van een klant en geven daarmee een indicatie van de vermoedelijke diepgang van het klantonderzoek. De uitkomst van de risicoanalyse vormt de basis van de maatregelen die u moet nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering verder te beperken.

Verhouding SIRA en klantintegriteitsrisico’s

De Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) is toepasbaar op de verplichte risicobeoordeling in het kader van de Wwft. Daar waar een risicobeoordeling in het kader van de Wwft zich beperkt tot de integriteitsrisico’s witwassen, financiering van terrorisme en omzeiling van sanctieregelgeving, behandelt de SIRA alle vormen van integriteitsrisico’s.

Meer over de SIRA

Onze werkwijze

Charco & Dique kan u helpen een klantintegriteitsrisicoanalyse op te stellen. Wij volgen hierbij de volgende stappen:

  1. beoordeling instelling specifieke omstandigheden;
  2. identificatie van de risico’s;
  3. analyseren van de risico’s (kans en impact);
  4. beoordeling van de beheersmaatregelen;
  5. monitoren en follow-up.

 

Naast hulp bij het opstellen, kunnen wij ook een kwaliteitscontrole uitvoeren op uw klantintegriteitsrisicoanalyse. Hierbij maken wij gebruik van onze sector-inzichten en eventuele nieuwe scenario’s op basis van ontwikkelingen in de markt en het toezicht.