Diensten

Formuleren van de risicobereidheid

Stel ons een vraag

‘Wil ik iets bereiken dan moet ik risico’s nemen.’ Van deze wetmatigheid is iedereen zich bewust. De vraag is: welke risico’s neem ik wel en welke niet? En waarom neem ik nu juist deze risico’s wel? Welke limieten hanteer ik bij het beheersen van mijn risico’s? Dit zijn de vragen die worden beantwoord bij het vaststellen van de risicobereidheid. 

Factoren die uw risicobereidheid beïnvloeden

De risicobereidheid van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. De risicobereidheid moet passen binnen datgene wat de organisatie kan dragen (de risicocapaciteit) en wil dulden (de risicotolerantie).

De risicobereidheid is dus afhankelijk van interne normen/waarden, (maatschappelijk) rendement, en risicodragend vermogen, maar ook van toezichthouders (wet- en regelgeving) en hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is (stakeholders).

Een weloverwogen, expliciete uitspraak over de risicobereidheid van een organisatie is noodzakelijk voor het managen van interne, externe verwachtingen en voor de strategische sturing.

Onze werkwijze

Wij ondersteunen uw organisatie bij het formuleren van een risicobereidheid door een relatie te leggen tussen de doelstellingen, de risico’s en de mate waarin uw organisatie bereid is risico’s te nemen. Wij werken deze risicobereidheid uit in concrete limieten en kaders, welke medewerkers ondersteunen hun handelen in overeenstemming te brengen met de toegestane mate van risico en de consistente benadering van risico’s in de organisatie bevorderd.