Diensten

Workshop Ethiek

Stel ons een vraag

De Ethiek workshop van ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, biedt praktische handvatten die u helpen om te gaan met ethische dilemma’s in de beleggings- of pensioenwereld.

Voor wie?

De Ethiek workshop voor beleggingsprofessionals is bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen die klanten informeren of adviseren over beleggingen of beleggingsdienstverlening.

Daarnaast bieden wij een Ethiek workshop aan voor (mede)beleidsbepalers van pensioenfondsen, zoals bestuurders, leden van het intern toezicht, sleutelfuntiehouders, leden van beleggings-, risico- en communicatiecommissies etc. en hoofd pensioenbureau.

Ethische dilemma's in de beleggingswereld

De Ethiek workshop leert professionals om te gaan met ethische dilemma’s in hun vakgebied. De leerdoelen van de workshop zijn:

  • Bewust worden van ethische ‘biases’;
  • Kennis opdoen van ethische principes;
  • Ethische dilemma’s leren herkennen; en
  • Effectief leren omgaan met deze dilemma’s.
Workshop Ethiek voor beleggingsprofessionals Workshop Ethiek voor beleidsbepalers van pensioenfondsen

Toegespitst op uw organisatie

Beide Ethiek workshops zijn in-company te volgen, bijvoorbeeld met een heel team of afdeling tegelijk. We passen de workshop graag aan op de organisatie, zodat de inhoud aansluit op de dilemma’s die bij u spelen. Voor meer informatie over maatwerk mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze learning specialisten.