Diensten

Opstellen van risicobeleid

Stel ons een vraag

Een goed risicomanagementbeleid draagt bij aan het voorkomen, vermijden of verkleinen van risico’s. Nadat het beleid en de bijbehorende procedures zijn opgesteld, dienen ze blijvend effectief uitgevoerd te worden. Dit kan een uitdaging vormen. Past het beleid bij de inrichting en cultuur van de organisatie, en is het voldoende geïntegreerd in de bestaande processen? Een goede implementatie is daarbij een belangrijke succesfactor. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is dit in de praktijk niet altijd.

Onze werkwijze

Als uitgangspunt voor het beoordelen en opstellen van risicomanagementbeleid hanteren wij de nodige best practices. De volwassenheid van het risicomanagement is hierbij van invloed op de implementatie van het beleid. Op basis van desk research, waar nodig aangevuld met interviews, brengen wij uw situatie in kaart. Vervolgens bespreken wij de uitkomsten van de analyse met u en bepalen wij samen de routekaart naar de gewenste situatie en het gewenste volwassenheidsniveau.