Diensten

Wwft auditfunctie

Stel ons een vraag

De Wwft verplicht financiële instellingen, trustkantoren en zakelijke dienstverleners tot het hebben van een Wwft auditfunctie, voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling. Deze auditfunctie controleert de naleving van de Wwft door de organisatie, inclusief de uitoefening van de compliancefunctie in dit kader.

De auditfunctie moet zo onafhankelijk mogelijk ingericht worden. Dit is in de praktijk echter niet altijd eenvoudig, zeker voor kleinere organisaties. Daarom kiezen steeds meer partijen ervoor om hun Wwft auditfunctie uit te besteden.

Onze werkwijze

Charco & Dique vervult de Wwft auditfunctie voor verschillende financiële instellingen. Maar ook voor accountantskantoren, advocaten en notarissen. Hierbij hanteren wij geen ‘one size fits all’ benadering, maar houden we rekening met de aard, omvang en volwassenheid van uw organisatie. Daarom starten wij altijd met een quickscan om uw situatie en de volwassenheid van de compliancefunctie te beoordelen. Op basis van deze quickscan stellen wij, in overleg met u, een risico gebaseerd audit jaarplan op.

Als auditor controleren wij de naleving van de Wwft. Meer specifiek beoordelen we:

  • Het functioneren van de compliancefunctie en de uitgevoerde compliance monitoringsactiviteiten in het bijzonder.
  • De gedragslijnen, procedures en maatregelen en de werking daarvan in de praktijk. Dit op basis van interviews, lijncontroles of een representatieve steekproef.
  • In aanvulling op de activiteiten van de compliancefunctie voeren wij eventueel onze eigen deelwaarnemingen uit op cliëntdossiers en het transactiemonitoringsproces.

Onze bevindingen leggen wij vast in een overzichtelijk en bondig rapport. Vanzelfsprekend verstrekken wij naast een oordeel ook adviezen om uw organisatie te verbeteren. Zo voldoet u (blijvend) aan de verwachtingen van de wetgever en de toezichthouders. Indien gewenst houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving.

Meer informatie over de Wwft/Sw audit

Onafhankelijk oordeel

Wilt u weten of het inrichten van een Wwft audifunctie verplicht is voor uw onderneming? Onze Wwft specialisten denken graag met u mee. Ook als de auditfunctie niet verplicht is kan deze van toegevoegde waarde zijn. Van een audit op uw klantonderzoek en transactiemonitoringsproces tot het voorbereiden van onderzoeken door de toezichthouder, wij bieden een onafhankelijk oordeel. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lees ook: 'Wwft auditfunctie: vier verbeterpunten'