Diensten

Inrichten van risicoraamwerk en risicobeheersing

Stel ons een vraag

Het aantoonbaar maken van de risicobeheersing en het risicoraamwerk leidt in de praktijk vaak tot administratieve rompslomp, waarvan de toegevoegde waarde voor de organisatie ter discussie wordt gesteld. Ook roept het proces regelmatig de nodige vragen op. Want hoe maakt u uw risicoraamwerk een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering? Hoe houdt u het actueel? En hoe houdt u inzicht in de risico’s die ertoe doen en uw strategie kunnen raken? Wij kunnen u helpen deze vragen te beantwoorden.

Onze werkwijze

Een analyse van de huidige werkwijzen en verbeterpunten is de basis voor een discussie over de wensen waaraan het risicoraamwerk dient te voldoen. Hierbij is de link naar de strategie en de risicobereidheid van de organisatie voor ons het uitgangspunt. Ook is het belangrijk om stil te staan bij welke systemen, instrumenten en werkvormen er passen bij de organisatie. Dit leidt tot het definiëren van een toolbox met instrumenten en processen, waarmee u het risicoraamwerk aantoonbaar kunt onderhouden en blijven ontwikkelen.