Diensten

Legal framework

Stel ons een vraag

Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om bij te blijven met wet- en regelgeving. Daarom hebben wij compliance software Ruler ontwikkeld om u hierbij te helpen. Ruler biedt een oplossing voor de moderne professional, verantwoordelijk voor het naleven van de immer wijzigende, steeds complexere (financiële) wet- en regelgeving.

Inzicht in wet- en regelgeving

Ruler neemt u het proces van het opstellen van een legal framework geheel uit handen. Het legal framework in Ruler biedt een gestructureerd overzicht van de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving. In het legal framework vindt u het voor uw organisatie geldende normenkader, logisch en overzichtelijk onderverdeeld in thema’s en onderwerpen. Doordat het wettelijk kader is vastgelegd per ‘profiel’ (bijvoorbeeld: bank, beleggingsinstelling, pensioenuitvoerder, etc.) ziet u alleen die wetten en regels die voor uw organisatie van belang zijn.

Ruler is voornamelijk gericht op de internationale en nationale financiële wet- en regelgeving. Naast het volgen van de formele rechtsbronnen wordt ook het nieuws gevolgd van onder meer:

  • (inter)nationale toezichthouders, zoals DNB, AFM, ESMA en EIOPA;
  • uitspraken Hoge Raad, Rechtbanken, Kifid;
  • brancheorganisaties (NVB, Verbond van Verzekeraars, etc.); en
  • internetconsultaties.

Niet-financiële wet- en regelgeving 

Naast financiële wet- en regelgeving, is het ook mogelijk om met Ruler zicht te houden op de overige wet- en regelgeving waar je als organisatie aan moet voldoen. Hiertoe kun je gebruik maken van de volgende optionele modules:
  • fiscaal;
  • HR (sociale zekerheid, arbeid & medezeggenschap en pensioen);
  • juridische leerstukken;
  • juridische procedures;
  • verslaglegging;
  • woningmarkt.

Op de hoogte van wijzigingen

Ruler attendeert u direct op wijzigingen in het legal framework. U ontvangt alerts over belangrijke ontwikkelingen die relevant zijn voor uw organisatie. Dit kunnen aankomende veranderingen in wetgeving zijn, maar ook informatie die invloed heeft op de normen waar u nu al aan moet voldoen. Zo blijft u gemakkelijk in control over regulatory changes.

Meer over Ruler