Diensten

Opstellen en beoordelen van privacybeleid

Stel ons een vraag

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken aantoonbaar maatregelen treffen om deze te beschermen. Als verwerkingsverantwoordelijke dient u een privacybeleid op te stellen, waarin u aangeeft hoe uw organisatie aan de AVG voldoet. Hierbij moet u rekening houden met de aard, omvang, context en het doel van de gegevensverwerking. Charco & Dique kan u helpen met het opstellen van een privacybeleid, of een check doen op uw bestaande beleid. Zo helpen we u de gegevensbescherming op een beheerste en controleerbare manier in te richten.

Behalve het Privacybeleid zijn er nog meer (beleids)documenten vereist om aan de AVG te voldoen. Ook bij het opstellen of reviewen van deze documenten kunnen wij u helpen.

Privacyverklaring

Een voor klanten toegankelijk document waarin u hen informeert over welke persoonsgevens u verwerkt en wat u met met persoonsgegevens doet. Bijvoorbeeld of deze gedeeld worden met andere partijen of niet.

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister worden alle verwerkingen van persoonsgegevens die uw organisatie uitvoert vastgelegd. Inclusief onder andere de wettelijke grondslag voor verwerking en de manier waarop u deze beveiligt. Het verwerkingsregister is hét document waarmee u aantoont te voldoen aan te eisen van de AVG.

Verwerkersovereenkomst

Als uw organisatie een derde partij inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens moet u beschikken over een verwerkersovereenkomst. Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Er staan afspraken in over onder andere het doel en de duur van de verwerking, de manier waarop de persoonsgegevens verwerkt worden en de personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens.