Diensten

Opstellen van compliance rapportages

Stel ons een vraag

Als compliance officer rapporteert u periodiek, maar minimaal eens per jaar, over de naleving van wettelijke en interne regels. Met de compliance rapportage houdt u de beleidsbepalers op de hoogte van de ontwikkelingen in het compliance beleid. Ook geeft de compliance rapportage inzicht in de mate waarin u voldoet aan wet- en regelgeving.

Visitekaartje van de compliance functie

Naast een beeld van de mate van compliance van uw organisatie, biedt de compliance rapportage ook een overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de verbetermaatregelen die zijn getroffen. Is er sprake van een (significant risico op) overtreding van wet- en regelgeving? Dan dient dit onmiddellijk gerapporteerd te worden.

In het rapport komen de uitkomsten van de werkzaamheden samen. De compliance rapportage is daarmee een belangrijk visitekaartje voor de compliancefunctie.

Onze werkwijze

Onze compliance specialisten kunnen u helpen met het opstellen van uw compliance rapportages en het inrichten van het rapportageproces.

Wij maken hierbij gebruik van een format waarin de ervaringen van Charco & Dique en best practices in de markt in zijn verwerkt. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met richtlijnen van toezichthouders en specifieke wensen vanuit uw organisatie.