Diensten

Als financiële instelling heeft u te maken met een toenemende complexiteit aan wet- en regelgeving. Ook de druk vanuit de toezichthouder neemt toe. Wij maken uw dagelijkse praktijk graag een stukje simpeler. Onze compliance specialisten helpen u voldoen aan de voor u geldende normen, zodat uw risico’s beheersbaar blijven en uw goede reputatie in stand blijft.

Compliance cycle

Voor de inrichting van een effectieve en onafhankelijke compliancefunctie biedt de ‘compliance cycle’ goede handvatten. Uitgangspunt van de compliance cycle is een duidelijke compliance governance. Deze is vastgelegd in het compliance framework en duidelijk maakt wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van de belangrijkste afdelingen binnen het three lines of defence model.

Hiernaast is de compliance cycle weergegeven zoals wij die bij Charco & Dique hanteren.

Compliance check

Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan specifieke (onderdelen van) wet- en regelgeving? Wij kunnen u hierbij helpen door een compliance check uit te voeren. Na afronding van de compliance check leveren we een uitgebreide rapportage op met daarin de conclusies en advies over eventuele vervolgstappen.

Compliance check met Ruler