Charco & Dique

English

Compliance

Als financiële instelling heeft u te maken met toenemende complexiteit aan de geldende wet- en regelgeving. Elke financiële instelling moet beschikken over een compliancefunctie en een complianceregeling, waarin is vastgelegd aan welke voorschriften de medewerkers zich moeten houden en hoe wordt toegezien op naleving van deze regeling. Onze specialisten staan u graag terzijde, zodat regels worden nageleefd en reputaties blijven behouden.

Neem contact op met onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen

Charco & Dique kan u ondersteunen in verschillende werkzaamheden. We hebben deze werkzaamheden hieronder voor u op een rij gezet.

MiFID II

De intrede van MiFID II stelt eisen aan uw compliance. Van grootbanken tot kleine vermogensbeheerders, de juridische en compliance specialisten van Charco & Dique helpen uw organisatie om aan de eisen van de wet te voldoen. Lees meer over MiFID II en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Externe compliance officer

U kunt ook bij ons terecht als u niet beschikt over een compliance officer, of als u uw huidige officer wilt laten ondersteunen. Door de inzet van een externe officer  kunt u de compliance functie onafhankelijk en met de juiste expertise invullen. Als externe officer zullen wij  de compliance functie inrichten en de werkzaamheden uitvoeren. Of wij  ondersteunen uw compliance officer met onze kennis en ervaring.

Beheersing van compliance risico’s

Het zichtbaar naleven van financiële wetten heeft een grote invloed op de processen van de organisatie. Zichtbaar en blijvend in-control zijn en hierover verantwoording afleggen is in de financiële sector cruciaal. Om dit te kunnen waarborgen, staan wij u graag bij in het proces van beheersing van compliance risico’s. Daarbij volgen we de volgende stappen:

 • Uitvoeren van een compliance risicoanalyse;
 • Bepalen welke beheersmaatregelen aanwezig zijn en of die adequaat zijn;
 • Opstellen van compliance-gerelateerd intern beleid (policies) en procedures en waar nodig processen (her)schrijven;
 • Opzetten van compliance monitoringsprogramma’s;
 • Inrichten van een compliance rapportage.

Compliance advies

Bent u op zoek naar advies of wilt u weten of u in bepaalde gevallen voldoet aan de wet- en regelgeving? Wij leveren specifiek compliance advies over onder meer:

 • Reikwijdte vraagstukken (moet ik voldoen aan wetgeving?);
 • Reclame-uitingen, websites, financiële bijsluiters, contracten en productinformatie;
 • Productontwikkeling en product reviews;
 • Beheerst beloningsbeleid.

Compliance onderzoeken

Wilt u zeker weten of u voldoet aan specifieke (onderdelen van) wetgeving? Wij ondersteunen u graag door middel van:

 • Het uitvoeren van reviews en feitenonderzoek (eventueel in samenwerking met uw IAD) gericht op naleving van wet- en regelgeving;
 • Het uitvoeren van organisatie- en/ of persoonsgerichte integriteitsonderzoeken.

Compliance training

Om de kennis en inzichten van uw medewerkers te verhogen, bieden we ook in-house training programma’s aan, rondom het begrip compliance. Deze trainingen zijn veelal maatwerk en houden rekening met specifieke doelgroepen en wensen. We trainen niet alleen compliance-officers, maar bieden ook coaching en ondersteuning voor bestuurders en toezichthouders van financiële instellingen.

Inzicht in nationale en internationale financiële wetten

We helpen u graag bij het inzichtelijk maken van alle wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is. Om overzicht en inzicht te houden op zowel de huidige als de toekomstige wetgeving, maken wij alle voor u relevante normen inzichtelijk in een legal framework en kunnen wij dat via softwarepakket Ruler voor u actueel houden. Ook helpen wij u om nieuwe wetgeving tijdig te implementeren.

Strategisch advies bij nieuwe initiatieven

Niet alleen uw bestaande business maar ook nieuwe initiatieven dienen te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij voorzien u graag van advies en helpen waar nodig bij het overleg met toezichthouders om er samen met u voor te zorgen dat ook uw nieuwe initiatieven aan alle regels voldoen.

Opzetten compliance functie en compliance framework

Uw compliance officer en de wijze waarop hij of zij zijn werk uitvoert moeten voldoen aan specifieke eisen en leiden tot heldere governance. Wij ondersteunen u graag bij het opzetten van de compliance functie binnen uw organisatie. Aan de compliance functie worden specifieke eisen gesteld die bij de opzet van de functie moeten leiden tot heldere governance en uitgangspunten. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van deze functie, het opstellen van de compliance charter (waarin risico’s, rollen en verantwoordelijkheden om de compliance risico’s te managen zijn vastgelegd) en de compliance manual (compliance werkzaamheden).

Ruler

Als bestuurder van een financiële instelling is het cruciaal dat u precies weet aan welke eisen u moet voldoen. U bent verantwoordelijk om uw organisatie, activiteiten en producten tijdig aan te passen aan nieuwe normen. Met een abonnement op softwarepakket Ruler houdt u zicht op de relevante en actuele wetgeving.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen