Diensten

Voortdurende controle op de zakelijke relatie

Stel ons een vraag

Als financiële instelling bent u verplicht passende processen en procedures in te richten om de rekeningen, activiteiten en transacties van uw cliënten en andere zakelijke relaties te monitoren. Door middel van transactiemonitoring behoudt u inzicht in de aard, achtergrond en activiteiten van uw zakelijke relaties. Zo kunt u afwijkingen in gedrag en transactiepatronen ten aanzien van uw zakelijke relaties detecteren en bent u in staat te voldoen aan uw meldingsplicht.

Onze werkwijze

Charco & Dique kan u ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een adequaat transactiemonitoringsproces. De invulling van deze ondersteuning is sterk afhankelijk van de wijze waarop u de monitoring wilt uitvoeren, of en welk systeem u hiervoor gebruikt en de integriteit van de gegevens die hiervoor nodig zijn. Wij kunnen u onder andere ondersteunen met:

  • het opstellen van passende procedures en processen om de rekeningen, activiteiten en transacties van klanten te monitoren;
  • het opstellen en onderhouden van goed onderbouwde, nauwkeurige (transactie)profielen;
  • de selectie, implementatie en validatie van een transactiemonitoringsysteem;
  • het beoordelen, afhandelen en rapporteren van de uitkomsten van de transactiemonitoring en validatie van de parameters bij ‘false positives’; en
  • het integreren van de uitkomsten van de monitoring met klantonderzoek en klantrisicoprofielen.
Lees onze transactiemonitoring praktijkcase