Diensten

Beoordelen van de geschiktheid- en passendheidstoets

Stel ons een vraag

Financiële ondernemingen moeten afhankelijk van de dienst die zij aanbieden, beoordelen of de financiële dienst of het financiële product past of geschikt is voor de klant. Hiervoor moeten zij informatie inwinnen bij de klant.

Geschiktheid en passendheid

Als u als financiële onderneming een andere dienst aanbiedt dan beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer, moet u informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant. Dit wordt ook wel de passendheidstoets genoemd. Als u hierbij tot de conclusie komt dat de dienst of het product niet passend is voor de klant, dan moet u de klant hiervoor waarschuwen. De klant beslist uiteindelijk zelf of hij de dienst of het product wel of niet wil afnemen.

Als uw financiële onderneming beleggingsadvies geeft of een individueel vermogen beheert hoeft u geen afzonderlijke passendheidstoets af te nemen. Wel is het dan verplicht een geschiktheidstoets af te nemen. Naast de kennis en ervaring van de klant, moet u ook informatie inwinnen over zijn financiële positie, doelstelling en risicobereidheid.Vervolgens dient u uw advies of beheer af te stemmen op de ingewonnen informatie.

Wat wij voor u kunnen doen

Heeft u hulp nodig bij het vormgeven van deze toetsen? Dan kan Charco en Dique u hierbij helpen. Wij kunnen samen met een nieuwe geschiktheids- of passendheidstoetst ontwikkelen. Ook kunnen we beoordelen of uw toets aan de wettelijke vereisten voldoet en waar nodig aanpassen.