Diensten

Uitvoeren van een privacy gap-analyse

Stel ons een vraag

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De privacywet versterkt de rechten van datasubjecten en geeft organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheden. Zij moeten aantoonbaar maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. Start u met u onderneming en weet u niet goed waar u moet beginnen met de implementatie van de AVG? Of wilt u nagaan of uw organisatie voldoet aan de privacywetgeving? Het uitvoeren van een privacy gap-analyse helpt u hierbij.

Onze werkwijze

Tijdens een privacy gap-analyse, ook wel ‘privacy nulmeting’ genoemd, brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie voldoet aan de privacywet- en regelgeving. Vervolgens gaan we na welke stappen u nog moet nemen om te voldoen aan alle geldende eisen. Een privacy gap-analyse bestaat uit de volgende stappen:

  1. huidige beleid en procedures in kaart brengen;
  2. het legal framework systematisch uiteenzetten en bepalen aan welke wettelijke vereisten uw organisatie moet voldoen;
  3. de ‘gaps’ identificeren en analyseren; en
  4. een plan van aanpak maken bestaande uit concrete acties die de tekortkomingen oplossen.