Diensten

Om de integriteit van de financiële sector te waarborgen, schrijft de wet voor dat een instelling een adequaat beleid moet voeren om een integere bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Zonder een Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) kan een instelling de integriteitwetgeving niet goed naleven. Onze compliance software Ruler kan u hierbij hepen.

Een SIRA opstellen met behulp van Ruler

Het opstellen van een SIRA wordt een stuk gemakkelijker met Ruler. Ruler biedt inzicht in het juridisch kader van uw organisatie en biedt een overzicht van de voor uw organisatie gestelde normen. Vervolgens maakt u gemakkelijk per thema en onderwerp een risicoanalyse.

Meer over Ruler

Opleiding: 'Succesvol een SIRA doen'

Wilt u leren hoe u een SIRA uitvoert die voldoet aan de eisen van de toezichthouders? Volg dan onze opleiding, waarbij u zelfstandig aan de slag gaat met het maken van een SIRA binnen uw eigen organisatie.

Meer over de opleiding

Belangrijke aandachtspunten

Belangrijke uitgangspunten voor het goed uitvoeren van de SIRA zijn uw organisatieschets en risicoprofiel (inclusief risk appetite). Deze zijn richtinggevend bij het uitvoeren van de risicoanalyses en het kwalificeren van de uitkomsten ervan.

Daarnaast is het belangrijk dat de SIRA actueel gehouden wordt. Dat betekent dat u de inventarisatie, analyse en de (toetsing van de effectiviteit van de) beheersing in principe jaarlijks moet doorlopen. Wij kunnen u helpen bij het actualiseren van risico scenario’s en het verder updaten van uw SIRA.