Privacy Statement

Charco & Dique helpt (met name) financiële instellingen om te voldoen aan bestaande en veranderende wet- en regelgeving. Charco & Dique verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening.

In dit Privacy statement wordt uitgelegd om welke persoonsgegevens het gaat en waarom deze worden verwerkt. Daarnaast wordt informatie verschaft over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Charco & Dique zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Charco & Dique neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De wetgeving op dit gebied heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens door Charco & Dique is een wettelijke grondslag.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam en uw emailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon, zoals een BV of NV. Gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn weer wel persoonsgegevens.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder het verwerken ervan. Denk hierbij aan het verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, verstrekken doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

In welke gevallen verwerkt Charco & Dique uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt, wij u nieuwsbrieven sturen en wanneer wij voor u een opdracht uitvoeren.

 

Wanneer u onze website bezoekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens (IP adres) als u ons toestemming geeft voor het gebruik van functionality en tracking cookies.

Wanneer wij u nieuwsbrieven sturen

Onderdeel van onze dienstverlening is het op de hoogte houden van onze relaties door middel van e-mails. Wij sturen u relevante nieuwsitems, downloadables zoals whitepapers, checklists en uitnodigingen voor events van Charco & Dique toe. Daarnaast brengen wij diensten bij u onder de aandacht die aansluiten bij uw interesses. Wat voor u interessant kan zijn wordt bepaald door uw gedrag op onze website.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Naam en emailadres
 • IP adres (om uw gedrag op onze website te volgen)

 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Indien u zich dus eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de ‘afmelden’ link te klikken in de footer van de nieuwsbrief. U wordt dan per direct verwijderd van onze mailinglijst.

Wanneer wij een opdracht voor u uitvoeren

Charco & Dique verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Dan gaat het bijvoorbeeld om de invulling van de externe Compliance Officer rol of vanwege een adviesrol op compliance gebied.

Verwerkte persoonsgegevens:

 • Gegevens van medewerkers van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW gegevens, BSN, paspoortnummer, CV, diploma’s, nummer beleggingsrekening etc.
 • Gegevens van voorgenomen nieuwe bestuurders van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN, kopie ID, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens
 • Gegevens van voorgenomen nieuwe aandeelhouders van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN, kopie ID, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens, fiscale gegevens, financiële gegevens.
 • Gegevens van klanten van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: met name zoals opgenomen in cliëntendossiers, waaronder NAW gegevens, BSN, kopie ID, nummer beleggingsrekening, gegevens over financiële positie, beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, leencapaciteit, klachten, kennis en ervaring, etc.

 

De grondslag voor de gegevensverwerking is hierbij de uitvoering van het contract met de betrokken onderneming. De verwerking van het BSN en gegevens die betrekking hebben op een strafrechtelijk verleden zijn onderdeel van de verplichte communicatie met de toezichthouder (AFM of DNB).

Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Charco & Dique deelt uw persoonsgegevens met softwareleveranciers (cloudopslag en email) gevestigd in de EU.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Charco & Dique schoont kopie ID’s na afronding van het aanmeldings- of vergunning aanvraagproces. De overige persoonsgegevens zijn zakelijk van aard (naam, zakelijk emailadres, functie etc.) en vormen onderdeel van door C&D opgestelde beleidsstukken en adviezen. C&D schoont deze persoonsgegevens in principe niet op en bewaart deze persoonsgegevens basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. De overweging is dat de bewaarde persoonsgegevens zakelijk van aard zijn, ook in openbare bronnen te vinden zijn en integraal onderdeel uitmaken van documenten waar C&D het auteursrecht op heeft.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Dit geldt voor zowel de gegevensopslag en mailomgeving. Voor de gegevensopslag maken wij gebruik van de cloud aanbieder Egnyte. Egnyte hanteert de meest up to date beveiligingsprotocollen. De beveiliging van persoonsgegevens op laptops bestaat uit encryptie en het gebruik van wachtwoorden om de toegang te beperken.

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.

Bij een bezoek aan onze website, verschijnt een pop-up cookiemelding. Als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, kunt u op het kruisje rechtsboven in dit pop-up scherm klikken. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kunt u het registratieproces van deze website niet gebruiken, maar wel de hele website bezoeken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Charco & Dique de mogelijkheid om gegevens in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Charco & Dique’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft. NB. Het gaat hierbij om anonieme gegevens en dus niet om herleidbare persoonsgegevens.

 

Type cookies

 • Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.
 • Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.
 • Analytics & Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u bezocht hebt en eventuele foutmeldingen. Analytics & performance cookies verzamelen geen informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren, en helpen ons te bepalen welke pagina’s veel worden gebruikt.
 • Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (personalisatie). Deze cookies slaan persoonsgegegevens op, zoals het IP adres van uw browser en computer, tablet of mobiele telefoon.
 • Tracking cookies: deze kunnen worden gebruikt om u relevante advertenties over artikelen, diensten of evenementen op andere websites of sociale media te tonen. Deze cookies slaan persoonsgegegevens op, zoals het IP adres uw browser en computer, tablet of mobiele telefoon

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Charco & Dique

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Charco & Dique via de website of vanwege onze dienstverlening heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten tot privacy@charcoendique.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Alles in het leven is veranderlijk. Zo ook ons privacy statement. U kunt zien aan de datum van hieronder of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

Versie: Juni 2022