Privacy Statement

Charco & Dique neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Europese wetgeving op dit gebied heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

Doeleinden van gegevensverwerking website

Deze website wordt geëxploiteerd door Charco & Dique B.V. gevestigd te Amsterdam, mede ten behoeve van Ruler BV, hierna tezamen te noemen ‘Charco & Dique’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Charco & Dique persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect.

Charco & Dique zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacy statement bevat tevens informatie over de doelen die Charco & Dique bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Charco & Dique verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen.

De door u verstrekte informatie zal op basis van door u verleende toestemming worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving die van belang kunnen zijn voor uw organisatie, of om u diensten aan te bieden die u prijs zou kunnen stellen.

Doeleinden van gegevensverwerking dienstverlening Charco & Dique

Charco & Dique verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening: voor wat betreft de invulling van de externe Compliance Officer rol of vanuit een adviesrol op compliance gebied. De grondslag voor de gegevensverwerking is hierbij de uitvoering van het contract met de betrokken onderneming.

Soorten Persoonsgegevens die Charco & Dique verwerkt

  • Gegevens van klanten van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: zoals met name opgenomen in cliëntendossiers, waaronder NAW gegevens, BSN nummer, paspoortnummer, nummer beleggingsrekening, gegevens over financiële positie, beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, leencapaciteit, klachten, kennis en ervaring, etc.
  • Gegevens van medewerkers van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW gegevens, BSN nummer, paspoortnummer, CV, diploma’s, nummer beleggingsrekening etc.
  • Gegevens van voorgenomen nieuwe bestuurders van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN nummer, paspoortnummer, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens
  • Gegevens van voorgenomen nieuwe aandeelhouders van ondernemingen waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN nummer, paspoortnummer, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens, fiscale gegevens, financiële gegevens

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.

Bij een bezoek aan onze website, verschijnt een pop-up cookiemelding. Als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, kunt u op het kruisje rechtsboven in dit pop-up scherm klikken. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Charco & Dique de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Charco & Dique’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Analytics & Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u bezocht hebt en eventuele foutmeldingen. Analytics & performance cookies verzamelen geen informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren, en helpen ons te bepalen welke pagina’s veel worden gebruikt.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (personalisatie).

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale mediabedrijven. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Een voorbeeld hiervan zijn “Social media” cookies die worden ingesteld door social media diensten (bijv. Twitter, LinkedIn) die wij aan de website hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze content te delen met uw netwerk.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Charco & Dique

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Charco & Dique via de website of vanwege onze dienstverlening heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten tot privacy@charcoendique.nl

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de ‘afmelden’ link te klikken in de footer van de nieuwsbrief.

Wijzigingen Privacy Statement

Charco & Dique behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: 6 oktober 2021