Sectoren

Betaalinstellingen

Stel ons een vraag

Als betaalinstelling moet u voldoen aan allerlei wetten en regels, waaronder de Wwft, Sanctiewet en PSD2. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet, en helpen u graag invulling te geven aan de wettelijke vereisten.

Payment Services Directive 2 (PSD2)

Als betaalinstelling valt u onder de PSD2. U bent hierdoor vergunningplichtig en dient aan een behoorlijk aantal wettelijke vereisten te voldoen. Er worden eisen gesteld aan uw beheerste en integere bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid en geschiktheid van (mede) beleidsbepalers en zijn er eisen aan het aan te houden eigen vermogen. Uw IT-landschap en risicomanagement dienen adequaat ingericht te zijn en u moet de gelden van uw betaaldienstgebruikers te allen tijde zeker stellen. Charco & Dique kan u helpen om inzicht en overzicht te krijgen en aan al deze verplichtingen te voldoen.

Naleving van de Wwft

Als betaalinstelling valt u onder het bereik van de Wwft. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent om klantonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. Ook heeft u op grond van de Wwft een opleidingsverplichting. Charco & Dique kan u helpen invulling te geven aan de eisen uit de Wwft. Zo kunnen wij u onder andere helpen met het opzetten en inrichten van een adequaat transactiemonitoringsproces.

Ook bieden wij via ons opleidingsinstituut verschillende Wwft opleidingen aan, onder andere op het gebied van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Wij passen onze opleidingen graag voor u aan, zodat ze aansluiten bij uw beleid en procedures.

Meer over de bestrijding van financieel-economische criminaliteit