Diensten

Externe privacy officer

Stel ons een vraag

Sinds 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regels zien toe op de omgang met, en de verwerking van, persoonsgegevens. Binnen een organisatie is de directie verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens en de correcte naleving van de AVG. De directie kan zich hierbij laten ondersteunen en adviseren door een medewerker met een specifiek takenpakket. In de praktijk wordt deze medewerker (functionaris) ook wel de privacy officer genoemd.

Beschikt u niet over een eigen privacy officer, wilt u uw huidige privacy officer laten ondersteunen, of heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Onze ervaren privacy officers beschikken over de benodigde expertise om uw privacy officer functie op professionele en praktische wijze in te vullen.

Wat kunt u verwachten van een externe privacy officer?

Onze privacy officers helpen u blijvend te voldoen aan de vereisten van de AVG. Onze aanpak is hierin altijd persoonlijk en proactief, met aandacht voor de aard en omvang van uw onderneming.

Onze privacy officers:

  • monitoren op de naleving van de interne regels en de AVG;
  • stellen het privacy beleid op, evalueren het beleid en houden het actueel;
  • adviseren directie en personeel over privacy gerelateerde zaken;
  • geven trainingen om de interne kennis over dit onderwerp te vergroten;
  • ondersteunen bij de uitvoering van een Data protection impact assessment (DPIA);
  • ondersteunen bij het melden van datalekken;
  • stellen verwerkersovereenkomsten op;
  • fungeren als contactpersoon voor datasubjecten (personen van wie de persoonsgegevens door de organisatie worden verwerkt) en de Autoriteit Persoonsgegevens.