Diensten

Voldoen aan de zorgplicht

Stel ons een vraag

Als financiële onderneming heeft u een zorgplicht tegenover uw klanten. U dient zich zorgvuldig te gedragen, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend professional kan worden verwacht. Het belangrijkste hierbij is dat u het belang van de klant vooropstelt. Uw dienstverlening moet aansluiten bij de situatie van de klant, en de klant moet goed worden beschermd bij het aanschaffen van financiële producten en diensten.

Hulp bij naleving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) oefent het toezicht uit op de zorgplicht. Als de zorgplicht onvoldoende wordt nageleefd, kan de AFM handhavend optreden. Om boetes en imagoschade te voorkomen, is het daarom belangrijk om te voldoen aan uw zorgplicht.

Charco & Dique biedt juridische ondersteuning aan financiële ondernemingen. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over de toepassing of interpretatie van bepaalde financiële toezichtwetgeving, waaronder de zorgplicht.