Sectoren

Cryptodienstverleners

Stel ons een vraag

Charco & Dique beschikt over ruime ervaring binnen de financiële sector, onder andere bij cryptodienstverleners. Ons multidisciplinaire team is als geen ander op de hoogte van de voor u relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft , Sanctiewet en AVG. Wij helpen u graag invulling te geven aan de wettelijke vereisten.

DNB registratieplicht en Markets in Crypto-Assets Verordening (MiCA)

Als gevolg van de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in januari 2020, vallen crypto-partijen nu onder de reikwijdte van de Europese anti-witwasregelgeving. Dit heeft geresulteerd in een registratieplicht voor bepaalde cryptodienstverleners.

Maar er is meer om rekening mee te houden. De Europese Commissie heeft een voorstel voor de Markets in Crypto-Assets Verordening gepubliceerd. Deze MiCA Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU. Crypto-assets die nu nog buiten de wetgeving vallen zullen na inwerkingtreding van MiCA een vergunning nodig hebben, zich aan de wettelijke verplichtingen moeten houden en onder toezicht komen te staan. Een vergunning onder de MiCA verordening is namelijk iets anders dan het huidige DNB-registratie regime voor cryptodienstverleners die actief zijn op de Nederlandse markt. Zorg als cryptodienstverlener ervoor dat u hierop anticipeert en tijdig een vergunning aanvraagt. Charco & Dique kan u hierbij helpen.

Meer over de Markets in Crypto Assets Regulation

Naleving van de Wwft

Doordat u als cryptodienstverlener onder het anti-witwasregime valt, bent u ook verplicht om klantonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast heeft u op grond van de Wwft een opleidingsverplichting. Charco & Dique kan u helpen invulling te geven aan de eisen uit de Wwft. Zo kunnen wij u onder andere helpen met het opzetten en inrichten van een adequaat transactiemonitoringsproces.

Ook bieden wij via ons opleidingsinstituut verschillende Wwft opleidingen aan, onder andere op het gebied van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Wij passen onze opleidingen graag voor u aan, zodat ze aansluiten bij uw beleid en procedures.

Meer over het bestrijden van financieel-economische criminaliteit