Diensten

AIFMD Awareness

Stel ons een vraag

Op grond van de AIFM-richtlijn heeft u als beheerder een AIFMD-vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren. Maar wanneer valt een beleggingsinstelling onder de AIFMD? En welke vereisten gelden er dan?

Voor wie?

Deze AIFMD awareness e-learning is relevant voor alle professionals die te maken hebben of krijgen met de wettelijke eisen die worden gesteld aan alternatieve beleggingsinstellingen.

Anders dan de ‘A’ van ‘alternative’ doet vermoeden, is de reikwijdte van de AIFM-richtlijn groot. De AIFMD is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS (ICBE), tenzij sprake is van vrijstelling. Het maakt daarbij niet uit waarin zij beleggen.

Inzicht in de vereisten

Deze opleiding leert u de hoofdlijnen kennen van de AIFMD, de regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen. Na deelname weet u wanneer u als beheerder van een beleggingsinstelling over een AIFMD-vergunning moet beschikken en aan welke vereisten u moet voldoen om de vergunning te verkrijgen en te behouden.

Meer over de AIFMD opleiding