Diensten

Externe compliance officer

Stel ons een vraag

Als financiële instelling dient u te beschikken over een effectieve en onafhankelijke compliancefunctie. De benodigde kennis en capaciteit zijn niet altijd aanwezig, maar de functie moet wel met de juiste expertise worden ingevuld. De inzet van een externe compliance officer kan dan uitkomst bieden.

Effectieve, onafhankelijke compliancefunctie

Uw dagelijkse praktijk is al complex genoeg. Wij maken compliance graag een stukje simpeler. U kunt bij Charco & Dique terecht als u uw compliancefunctie wilt uitbesteden, of als u uw compliance officer wilt laten ondersteunen of adviseren.

Onze compliance specialisten vullen de compliancefunctie onafhankelijk en op een proportionele en duurzame manier in. Hierbij hanteren wij geen ‘one size fits all’ benadering, maar houden we rekening met de omvang, volwassenheid en inrichting van uw organisatie.

Wat kunt u verwachten van een externe compliance officer?

Als externe compliance officer doen wij onder andere het volgende:

  • Monitoren van de beheersing van compliance risico’s en de naleving van verplichtingen;
  • Proactief informeren over ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de impact die dit op uw organisatie heeft en de maatregelen die u hiervoor moet treffen;
  • Adviseren over de beheersing van compliance risico’s, implementatie van wet- en regelgeving en communicatie met toezichthouders en (awareness) trainingen;
  • Periodiek rapporteren aan de directie.

 Zo zorgen we dat u aantoonbaar voldoet aan de regels die voor u gelden.

’Wij zijn tevreden over de manier waarop we worden begeleid in een voor ons soms (zeer) ingewikkelde materie. Onze Compliance Officer weet op een goede manier ingewikkelde materie om te zetten naar praktijk. De gevraagde en ongevraagde adviezen zijn onderbouwd, deskundig en sluiten aan op de behoefte van de organisatie.

Interim compliance officer

Ook als u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit staan onze compliance specialisten voor u klaar. U kunt ons inschakelen voor:

  • het vervangen van een medewerker die tijdelijk met verlof gaat;
  • de invulling van een compliance vacature op interim basis;
  • als interim manager aansturen van een compliance afdeling.

Onze compliance officer is goed benaderbaar, kundig en plezierig in het contact. Hij brengt onze organisatie naar een hoger niveau, waardoor we ons comfortabel voelen ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving.