Diensten

Uitvoeren van compliance monitoring

Stel ons een vraag

De naleving van wet- en regelgeving wordt aangetoond met compliance monitoring. Hierbij beoordeelt u continu of de uitvoering uw bedrijfsactiviteiten (nog steeds) voldoen aan de gestelde normen, en of uw beheersmaatregelen en compliance beleid het gewenste effect hebben.

Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het monitoren van uw compliance? Onze specialisten kunnen u helpen met het uitvoeren van compliance monitoring of het opstellen van een monitoringsplan.

Onze werkwijze

Om aan te kunnen tonen dat u voortdurend aan de voor u geldende normen voldoet, stellen we samen met u een monitoringplan op. Dit plan baseren wij op de wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is en een uitgevoerde risicobeoordeling. Hierbij maken we gebruik van compliance software Ruler.

In het risico gebaseerde monitoringsplan laat u zien dat u alle relevante onderwerpen periodiek beoordeelt. De frequentie waarin de beoordeling plaatsvindt, hangt af van het risico dat is vastgesteld. Zo zorgen we ervoor dat de onderwerpen waar de voor u grootste risico’s uit kunnen volgen, de benodigde aandacht krijgen. En dat u duidelijk kunt aantonen dat u wet- en regelgeving naleeft.

Blijkt uit de monitoring dat verbetering mogelijk of noodzakelijk is? Dan stellen we hiervoor samen met u een actieplan op.