Diensten

ESG convenanten

Stel ons een vraag

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidswetgeving en verslaggeving gaan snel. De komende jaren zullen organisaties geconfronteerd worden met steeds strengere wettelijke vereisten op dat vlak. Daarnaast sluiten veel organisaties zich aan bij convenanten. Dit zijn afspraken die vaak zien op de inspanningen die je doet (of zou moeten doen) op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe je daar als onderneming verantwoording over aflegt. Convenanten ga je vrijwillig aan of vanwege een verplichting via een branchevereniging.

Het ondertekenen van convenanten is een manier om de organisatie te onderscheiden in de markt. Het biedt kansen, maar betekent ook dat u zich moet inspannen om de convenanten na te leven.

 

Naleving van convenanten

De strenger wordende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en de groeiende maatschappelijke oproep om meer te doen op dit gebied, maken het des te belangrijker om zicht te houden op zowel de wetgeving als de convenanten.

In hoeverre voldoet u aan de convenanten waarbij u zich heeft aangesloten? En hoe verhouden deze afspraken zich met de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid? Waar raken zij elkaar, of juist (net) niet? Het vinden van deze balans kan een behoorlijke uitdaging zijn. Charco & Dique helpt u graag inzichtelijk te maken in hoeverre u de convenanten ook echt naleeft, en bij het sluiten van geconstateerde ‘gaps’.

Wat wij voor u kunnen doen

Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in zowel duurzaamheidswetgeving als vrijwillig aangegane convenanten op de voet, en hebben ervaring met de implementatie hiervan. Zij kunnen u onder meer ondersteunen met:

  • Advisering op het gebied van convenanten (bijv. reikwijdte- en interpretatievraagstukken, strategische keuzes met betrekking tot het aansluiten bij convenanten);
  • Het verrichten van gap-analyses op het gebied van duurzaamheid, zowel voor wet- en regelgeving als voor vrijwillig aangegane convenanten;
  • Het vaststellen, prioriteren en/of uitvoeren van implementatie-acties;
  • Het uitvoeren van quality assurance op implementatiewerkzaamheden die uw organisatie heeft verricht;
  • Hulp bij het opstellen van uw niet-financiële rapportage.

Charco & Dique heeft ons goed geholpen met de implementatie van duurzaamheidsregelgeving. In eerste instantie hebben wij Charco & Dique ingehuurd voor het maken van een impactanalyse. Aangezien dit werk ons goed bevallen is, hebben wij hen ook ingezet voor een vervolgtraject. Onze consultant is toegankelijk, reageert snel en is pragmatisch en deskundig.