Sectoren

Als bank heeft u te maken met een toenemende complexiteit aan wet- en regelgeving. Het is dan ook een uitdaging om bij te blijven met alle ontwikkelingen. Wij kunnen u helpen inzicht te houden in het geldende normenkader, zodat u hier blijvend aan voldoet.

Blijvend voldoen aan wet- en regelgeving

Uw dagelijkse praktijk is al complex genoeg. Wij maken het graag een stukje simpeler. U kunt bij ons terecht voor pragmatisch advies over de toepassing of interpretatie van bepaalde financiële toezichtwetgeving, waaronder de zorgplicht.

 

Maar ook niet-financiële wet- en regelgeving volgen wij op de voet via onze compliance software Ruler. Met Ruler krijgt u gemakkelijk inzicht in het legal framework van uw organisatie. U ziet direct aan welke normen u moet voldoen, zodat u tijdig nieuwe wet- en regelgeving kunt implementeren.

Meer over voldoen aan wet- en regelgeving

Bestrijden van financieel-economische criminaliteit

Als bank vervult u een poortwachtersfunctie en dient u de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering adequaat te beperken. De druk om te voldoen aan de Wwft en Sanctiewet nemen toe. Niet alleen de samenleving, maar ook de toezichthouders leggen steeds meer nadruk op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Onze specialisten beschikken over gedetailleerde en actuele kennis van de Wwft. Zij kunnen u helpen invulling te geven aan de wettelijke vereisten, zodat u te allen tijde compliant bent en uw goede reputatie behouden blijft.

Meer over het bestrijden van financieel-economische criminaliteit