Nieuws
Banken Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Duurzaamheid ESG SFDR Verzekeraars

De verordening betreffende ESG-informatieverschaffing in vijf vragen

6 min leestijd

In mei 2018 publiceerde de Europese Commissie (EC) – ter uitvoering van haar Action Plan on Sustainable Finance – drie omvangrijke wetsvoorstellen. Ruim 1,5 jaar later, op 9 december 2019, verschenen twee van deze voorstellen in definitieve vorm in het Publicatieblad van de EU. Één verordening gaat over informatieverschaffing met betrekking tot duurzaamheid (2019/2088), de ander gaat over CO2-benchmarks (2019/2089).

In deze blog gaan we aan de hand van vijf vragen in op de eerstgenoemde verordening. Want of u nu een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, pensioenfonds of financieel adviseur bent, de kans is groot dat u met deze nieuwe regels te maken krijgt.

1. Waarom een verordening over informatieverschaffing?

Eerder (in december 2019 en oktober 2019) schreven we al over het belang van het beheersen van ESG-gerelateerde risico’s. Risico-identificatie en -management is echter bijzonder lastig indien volledige en juiste informatie niet beschikbaar is. Volgens de EC is de informatieverschaffing aan beleggers op dit gebied nog ‘onvoldoende ontwikkeld, omdat dergelijke informatieverschaffing nog niet aan geharmoniseerde vereisten onderworpen is’. Vandaar dat de EC besloot om zelf zulke vereisten op te stellen.

2. Voor wie gelden die vereisten?

Beter kan worden gevraagd: voor wie niet? De verordening is namelijk van toepassing op financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs. Deze twee begrippen omvatten een groot deel van de financiële ondernemingen. Zo kunnen verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, aanbieders van pensioenproducten, vermogensbeheerders, banken, abi-beheerders en icbe-beheerders allemaal kwalificeren als financiële marktpartij. En verzekeringsadviseurs en beleggingsadviseurs kunnen worden gezien als financieel adviseur.

3. Wat voor verplichtingen gaan voor deze partijen gelden?

Dat zijn er een heleboel. Zo moeten deze ondernemingen bijvoorbeeld…

  • informatie over hun beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s op beleggings- dan wel adviesgebied publiceren;
  • informatie publiceren over hoe zij ongunstige duurzaamheidseffecten in aanmerking nemen bij hun dienstverlening (of uitleg over waarom zij dit niet doen). Verricht de onderneming bijvoorbeeld due diligence naar de duurzaamheid van potentiële beleggingen? Op welke duurzaamheidsaspecten let de onderneming dan? En wat gebeurt er als een potentiële belegging negatieve duurzaamheidseffecten blijkt te hebben?
  • duurzaamheidsinformatie op productniveau openbaar maken;
  • precontractueel informatie verstrekken aan cliënten over de integratie van duurzaamheidsrisico’s (en de rendementseffecten hiervan); en
  • uitleggen hoe het beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

De precieze eisen (welke informatie moet voor welk product waar worden opgenomen) zijn tot in detail beschreven in de verordening en zullen ook nog uitgewerkt worden in gedelegeerde regelgeving.

4. Wat verstaat de EC precies onder een duurzaamheidsrisico?

De EC geeft de volgende definitie: “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Het is vooral van belang om op te merken dat duurzaamheidsrisico’s zich dus op alle drie de gebieden van ‘ESG’ (environmental, social, governance), kunnen voordoen. We hebben het dus niet alleen over klimaat- of milieugerelateerde risico’s, maar ook over risico’s als corruptie, mensenrechten controverses en arbeidsomstandigheden.

5. Wanneer gaat dit in, en hoe zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent?

De meeste bepalingen van de verordening treden in werking op 10 maart 2021. Vanaf die dag zult u – als de verordening op u van toepassing is – moeten voldoen aan de eisen die de verordening stelt.

Wij raden u aan om op tijd te beginnen, en de volgende stappen te zetten:

  • Nagaan of de verordening op u van toepassing is;
  • Is dat het geval, dan nagaan welke eisen precies van toepassing zijn;
  • Nagaan welke informatie u momenteel reeds openbaar maakt;
  • Kijken waar gaps bestaan tussen de informatie die u reeds publiceert, en de informatie die u vanaf 10 maart 2021 moet publiceren;
  • Actie ondernemen om deze gaps voor 10 maart 2021 verholpen te hebben!

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ESG-regelgeving en de risico’s en kansen die ESG biedt voor uw onderneming? Volg dan de ESG Awareness  e-learning  via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.

Bij vragen over de reikwijdte of interpretatie van de bepalingen van de Verordening, kunt u gerust contact met ons opnemen. Ook als u wel wat hulp kunt gebruiken bij de implementatie van ESG-regelgeving kunnen wij u helpen. In ons e-paper ‘De implementatie van de SFDR’ leggen we stap voor stap uit welke acties u moet nemen om aan de regels te voldoen, en wanneer.

Download SFDR e-paper