Sectoren

Trustkantoren

Stel ons een vraag

Als trustkantoor moet u voldoen aan allerlei wetten en regels, waaronder de Wtt, Wwft en Sanctiewet. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Uit onderzoeken van toezichthouder DNB blijkt dat het integriteitsbeleid van veel trustkantoren nog ernstig tekort schiet. Ook de fiscale integriteitsrisico’s worden nog onvoldoende beheerst.

Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en kunnen u helpen na te gaan wat u moet doen om aan de gestelde normen te voldoen. U bepaalt vervolgens waar u hulp of advies bij nodig heeft, en welke zaken u zelf oppakt. Zo behoudt u zelf de controle.

Integriteit

Uit onderzoeken van toezichthouder DNB uit 2020 blijkt dat het integriteitsbeleid van veel trustkantoren tekortschiet. Zo is de SIRA dikwijls niet op orde en wordt het cliëntenonderzoek vaak onvoldoende uitgevoerd en vastgelegd.

Daarnaast worden de fiscale integriteitsrisico’s nog onvoldoende beheerst, blijkt uit een themaonderzoek dat de toezichthouder vorig jaar uitvoerde. DNB heeft al aangeven in de komende jaren aandacht te blijven geven aan dit onderwerp.

Voor u als trustkantoor is het daarom van belang om duidelijk te definiëren wat verstaan wordt onder fiscale integriteitsrisico’s. Ook dient u te beschikken over heldere en concrete procedures die u in staat stellen om fiscale integriteitsrisico’s te kunnen identificeren en beheersen.

Ook hier speelt de SIRA een belangrijke rol; u dient concrete scenario’s te beschrijven hoe fiscale integriteitsrisico zich voor kunnen doen binnen de organisatie en af te zetten tegen de risicobereidheid.

Transactiemonitoring en -profiel

Naast het juiste beleid en procedures is het van belang om te zorgen dat uw medewerkers over de juiste kennis beschikken om een goede invulling te geven aan de verplichtingen omtrent transactiemonitoring. Ook dient u te beschikken over een concreet en actueel transactieprofiel voor iedere cliënt.

Meer over het bestrijden van financieel-economische criminaliteit

UBO-reputatietoets

Een ander aandachtsgebied voor u als trustkantoor is de zogenaamde UBO-reputatietoets. Deze wordt vanaf 1 mei 2021 verplicht voor nieuwe UBO’s. Dit houdt in dat de UBO (of pseudo-UBO) van een trustkantoor geschikt en betrouwbaar dient te zijn. Om dit te bepalen, dient u een toetsingsverzoek in te dienen bij DNB via het Digitaal Loket Toezicht. Het aanvraagformulier is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal op korte termijn gepubliceerd worden.

Voor bestaande structuren geldt dat wordt aangenomen dat ze, conform het overgangsrecht, voldoen aan de reputatietoets tenzij er sprake is van wijzigingen die aanleiding geven tot een herbeoordeling.

Meer over de UBO-reputatietoets

Communiceren met de toezichthouder

Als trustkantoor met een vergunning kunt u te maken krijgen met de nationale toezichthouder DNB. Op het gebied van privacywetgeving kunt u daarnaast te maken krijgen met de AP. Om uw goede reputatie te behouden, is het van belang om uw relatie met deze toezichthouders goed te onderhouden.

Wordt u geconfronteerd met een (onverwachts) onderzoek van de DNB of een andere toezichthoudende instantie dan kunnen wij u begeleiden voor, tijdens en na het onderzoek.

Meer over communiceren met de toezichthouder

Hoe kunnen wij u helpen?

Charco & Dique kan u helpen een adequate invulling te geven aan de eisen uit de Wtt, Wwft en Sanctiewet. Onze ervaren consultants kunnen u onder andere helpen met het opzetten en inrichten van een adequaat transactiemonitoringsproces.

Ook bieden wij via ons opleidingsinstituut verschillende Wwft opleidingen aan, onder andere op het gebied van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Wij passen onze opleidingen graag voor u aan, zodat ze aansluiten bij uw beleid en procedures. In deze voorbeeldcase leest u meer over de mogelijkheden tot maatwerk.