Sectoren

(Semi)overheid

Stel ons een vraag

Als (semi)overheidsinstelling verzamelt en verwerkt u, soms onbewust, veel persoonsgegevens. De AVG stelt verschillende vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij kunnen u helpen ervoor te zorgen dat al deze eisen worden geïmplementeerd middels beleid, procedures en processen.

Onze experts kenmerken zich door hun diepgaande kennis van deze wettelijke kaders, maar ook van de best practices in de markt. Wij hanteren een pragmatische benadering, waarbij goed gekeken wordt naar uw onderneming en naar de proportionaliteit van de te implementeren maatregelen.

Meer over privacy

Risicobeheersing

Natuurlijk wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is daarom belangrijk om uw bedrijfsrisico’s goed in beeld te brengen, en maatregelen te treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Onze risk specialisten ondersteunen u graag, zodat uw risico’s beheersbaar blijven en uw goede reputatie standhoudt.

Meer over risicobeheersing

Hoe kunnen we u helpen?

Wij kunnen u onder andere ondersteunen met: