Diensten

MiFID II Awareness

Stel ons een vraag

Een paar duizend pagina’s aan regelgeving, zo omvangrijk is de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) met de daarmee samenhangende verordeningen en leidraden. Met MiFID II wordt beoogd de Europese financiële markten transparanter te maken en beleggers beter te beschermen. Ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten dienen de op grond van MiFID II gestelde regels na te leven. Welke regels gelden er voor uw instelling?

In onze MiFID II Awareness training we u op hoofdlijnen wegwijs in de regels vanuit MiFID II die op de beleggingsondernemingen en financiële markten van toepassing zijn. Denk daarbij aan beleggingsadvisering en vermogensbeheer, maar ook aan execution only-dienstverlening en de handel op beurzen. Daarnaast komen ook regels over informatieverstrekking uit andere regelgeving aan beleggers aan de orde. We behandelen acht belangrijke thema’s. Na afronding van de cursus weet u wat de regelgeving over deze thema’s bepaalt, en hoe u hier in de praktijk aan voldoet.

Voor wie?

De regels vanuit MiFID II gelden voor alle partijen die zich bezighouden met beleggingsdiensten en -activiteiten, van banken en vermogensbeheerders tot beurzen en handelsplatformen. De MiFID II e-learning is dan ook relevant voor alle professionals die werkzaam zijn bij Europese partijen die actief zijn in de handel in financiële instrumenten.

Meer over de MiFID II Awareness e-learning