Sectoren

Als accountant valt u onder de reikwijdte van de Wwft. U moet dus uw steentje bijdragen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Charco & Dique kan u helpen invulling te geven aan de vereisten vanuit de Wwft en Sanctiewet. Zo kunnen wij een Quick Scan maken van de mate waarin uw organisatie voldoet aan de Wwft, of u adviseren over de interpretatie van de wettelijke verplichtingen. Ook bieden wij verschillende Wwft opleidingen aan geschikt voor accountants.

Wwft auditfunctie

Een andere verplichting die voortvloeit uit de Wwft (art. 2d lid 4) is de plicht om een Wwft auditfunctie in te richten. De auditfunctie moet zo onafhankelijk mogelijk ingericht worden. Accountantskantoren weten als geen ander wat dit in de praktijk betekent. Echter, de omvang van de organisatie maakt het zelf onafhankelijk inrichten vaak niet eenvoudig. Ook omdat de compliancefunctie vaak reeds intern is belegd.

Steeds meer accountants kiezen er daarom voor om deze functie uit te besteden. Wij helpen u graag om de auditfunctie op een onafhankelijke manier in te vullen. Charco & Dique vervult deze functie voor verschillende advocaten en notarissen, altijd op een manier die passend is bij de aard en omvang van uw organisatie.

Lees ook: 'Wwft auditfunctie bij accountantskantoren: vier verbeterpunten'