0:00
Artikel
AFM Beleggingsinstellingen ESG SFDR

AFM onderzoekt SFDR-classificatie van beleggingsinstellingen

2 min leestijd + 6 min luistertijd

In maart 2021 traden de eerste regels van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Een halfjaar later deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een verkennend onderzoek naar de toepassing van de nieuwe vereisten door beheerders van beleggingsinstellingen. Uit dit AFM onderzoek bleek dat beleggingsinstellingen nogal eens onterecht als ‘donkergroen’ of ‘lichtgroen’ werden aangemerkt en dat informatie soms te vaag was geformuleerd. Ook uit ons eigen onderzoek, dat wij uitvoerden vlak na de inwerkingtreding van de SFDR, bleek dat SFDR-begrippen en -bepalingen vaak onjuist werden geïnterpreteerd.

Op 8 september 2022 kondigde de AFM aan opnieuw onderzoek te gaan doen naar de naleving van de SFDR door beheerders van beleggingsinstellingen. Ook de naleving van de Taxonomie Verordening zal nu onder de loep worden genomen.

Productkwalificatie blijft een uitdaging

Sinds de inwerkingtreding van de SFDR vorig jaar is er op een aantal punten meer duidelijkheid gekomen. Zo is op basis van de bevindingen van het net al even genoemde onderzoek, Implementatie SFDR, en een Q&A van de Europese Commissie bijvoorbeeld duidelijk geworden dat artikel 9 producten (‘donkergroen’) eigenlijk alleen uit duurzame beleggingen mogen bestaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal beheerders hun fondsen opnieuw zijn gaan beoordelen.

Heeft u uw productkwalificatie al op orde? In deze video leggen wij productkwalificatie volgens de SFDR nog eens haarfijn uit.

 

Meer weten? Volg onze SFDR Awareness e-learning

SFDR Quick Scan

De AFM zal haar onderzoek de komende maanden gaan uitvoeren. In eerste instantie zal de toezichthouder de op de website beschikbare informatie beoordelen. Waar nodig zal zij aanvullende informatie opvragen.

Bent u al klaar voor het aankomende AFM onderzoek? Charco & Dique helpt u graag door het uitvoeren van een SFDR Quick Scan. Hierbij controleren wij op hoofdlijnen:

  • de kwalificatie van uw producten;
  • of u de vereiste SFDR-informatie op de website beschikbaar heeft; en
  • of de SFDR ook los van de website volledig is geïmplementeerd.

Ons rapport bevat de uitkomsten van de Quick Scan, voorzien van praktische adviezen die u helpen om passende maatregelen te treffen.

SFDR Quick Scan aanvragen Stel ons een vraag