Diensten

In de Radarfase bevinden zich wetsvoorstellen die nog in ontwikkeling zijn. Wij monitoren ontwikkelingen in wet- en regelgeving continu met behulp van compliance software Ruler. Hierdoor kunnen we onze klanten al in een vroeg stadium inzicht bieden in de scope en relevantie van nieuwe ontwikkelingen op de onderneming. Wij focussen hierbij op de strategische impact van de nieuwe regels.

Regulatory Update

Onze regulatory updates bieden een overzicht van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving. U ontvangt een uitgebreide rapportage, volledig toegespitst op uw organisatie. Onze specialisten bespreken de mogelijke impact met u en denken mee over vervolgstappen en de praktische invulling hiervan.

Meer over de Regulatory Update