Diensten

Kwalificatie van de dienstverlening

Stel ons een vraag

Als financiële onderneming in Nederland dient u in veel gevallen over een vergunning van één van de toezichthouders te beschikken. De aanvraag van zo’n vergunning heeft nogal wat voeten in de aarde en vergt een gedegen voorbereiding. Allereerst moet u nagaan of er een vergunningplicht geldt voor de activiteiten die u verricht of wilt verrichten. Vervolgens moet u vaststellen of de vergunning aangevraagd moet worden bij de AFM of DNB. Wij kunnen u hierbij helpen.

Onze werkwijze

In overleg met u bepalen we of — en zo ja, voor welke diensten — een vergunning moet worden aangevraagd. Op basis van de beschikbare informatie, aangevuld met een of meerdere gesprekken, krijgen we inzicht in uw activiteiten en de wijze waarop processen worden vormgegeven.

Vervolgens inventariseren we welke regelgeving van toepassing is op de specifieke vergunningscategorie en wat de wettelijke eisen zijn om in aanmerking te komen voor de benodigde vergunning. Na deze inventarisatie volgt het samenstellen van een aanvraagdossier. Hierbij is het van belang dat u beschikt over een volledig ingericht aanvraagdossier en beleidstukken en procedures die voldoen aan de eisen van de toezichthouder. Wij kunnen u hierbij assisteren door deze documenten en procedures samen met u op te stellen of uw huidige stukken en procedures te beoordelen. Hierbij houden we niet alleen rekening met de huidige situatie, maar ook met de toekomstige situatie van uw organisatie. Ook geven wij u advies over eventuele wenselijke aanpassingen in uw organisatiestructuur of governance om de kans op een succesvolle verlening van de vergunning (verder) te vergroten.

Meer over beleid en procedures