Diensten

Ondersteuning bij herstelacties

Stel ons een vraag

Prestaties uit het verleden kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen bij de toezichthouder. Niet alleen in uw onderneming, maar ook in de bestuurders persoonlijk. Naar aanleiding van uitvragen in de sector of op basis van dossiercontroles en incidenten, kan de toezichthouder verklaren dat uw processen niet conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. In dit geval wordt spoedig en volledig herstel verwacht.

Verschillende soorten issues

De issues kunnen heel verschillend van aard zijn: van het aanpassen van procedures en processen tot het herstellen van Customer Due Diligence dossiers of zelfs het realiseren van een cultuuromslag. Het oplossen van deze issues vereist zowel kennis van de inhoud, als ervaring met de dynamiek van de toezichthouder en zwaar projectmanagement.

Onze werkwijze

Charco & Dique is gespecialiseerd in behoud en herstel van het vertrouwen van de toezichthouder. Veel van onze consultants hebben ervaring als toezichthouder. Hierdoor weten wij als geen ander hoe de toezichthouders opereren en onderhouden wij goede contacten met zowel DNB als de AFM. Zowel in de financiële sector als de (semi)publieke sector kunnen wij u van dienst zijn.

Wij ondersteunen met het opzetten, uitvoeren en vlottrekken van herstel- en verbeteracties. Daarbij analyseren we de aard en de omvang van het probleem, stellen we een plan van aanpak op en ondersteunen we bij de uitvoering van maatregelen die ervoor zorgen dat u weer voldoet aan alle wet- en regelgeving. We kunnen u onder andere helpen met:

  • het voeren van overleg met de toezichthouder: namens of samen met u;
  • het geven van een ‘second opinion’ ter verificatie van de feiten;
  • de uitvoering van een Diagnose of Quick (Reputational) Scan, waarin wij ‘slapende’ issues identificeren zodat u proactief kunt handelen;
  • projectmanagement;
  • de levering van experts voor inzet in uw eigen project;
  • ondersteuning bij (voorgenomen) handhavingsmaatregelen van de toezichthouder; en
  • de uitvoering van bezwaar- of beroepsprocedures.
Meer over geschillenbeslechting