Diensten

Uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Stel ons een vraag

Sinds 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze regels zien toe op de omgang met -, en de verwerking van persoonsgegevens. Onderdeel daarvan is een gegevensbeschermings- effectbeoordeling, in het Engels Data Protection Impact Assessment (afgekort DPIA) genoemd.

DPIA nodig?

De DPIA helpt u vooraf de privacyrisico’s van een nieuwe of veranderde gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat u maatregelen kunt nemen om deze te verkleinen. Onder de AVG is het uitvoeren van een DPIA verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de datasubjecten. Charco & Dique kan u helpen bepalen of een DPIA nodig is. Vervolgens ondersteunen wij u bij de uitvoering ervan.

Wat wij voor u kunnen doen

Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij het: 

  • Beoordelen of een DPIA noodzakelijk is;
  • In kaart brengen van de te verwerken persoonsgegevens;
  • Beoordelen of grondslagen aanwezig zijn voor verwerking;
  • Beoordelen van de risico’s voor betrokkenen;
  • Opstellen risicobeperkende maatregelen;
  • Opstellen rapportage aan de proceseigenaar.