Sectoren

Pensioenfondsen en -uitvoerders

Stel ons een vraag

Ons multidisciplinaire team beschikt over ruime ervaring binnen de financiële sector, onder andere bij pensioenfondsen en -uitvoerders. Wij helpen u in control te blijven, zodat regels worden nageleefd, risico’s beheersbaar blijven en reputaties worden behouden.

Invulling compliancefunctie

In haar Servicedocument Compliance biedt de Pensioenfederatie handvatten voor de inrichting van de compliancefunctie. Grotere pensioenfondsen beschikken in de meeste gevallen over een eigen compliance officer. Voor kleinere pensioenfondsen is dit vaak niet financieel haalbaar. Ook zijn de benodigde kennis en capaciteit niet altijd aanwezig. Om de functie toch met de juiste expertise in te vullen, suggereert de Pensioenfederatie voor die fondsen de aanstelling van een externe compliance officer als passende oplossing.

Charco & Dique vervult als externe compliance officer de compliancefunctie voor ruim 75 verschillende financiële instellingen, waaronder verscheidene pensioenfondsen. Hierbij hanteren wij geen ‘one size fits all’ benadering, maar houden we rekening met de omvang, volwassenheid en inrichting van de desbetreffende organisatie.

Lees verder