Diensten

Voldoen aan privacy wetgeving

Stel ons een vraag

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend als Privacywetgeving. Wij helpen u op praktische wijze invulling te geven aan de wettelijke vereisten.

Naleving AVG

Als onderneming verwerkt u (soms onbewust) persoonsgegevens. Alle soorten (of categorieën van) persoonsgegevens kennen eigen eisen als het gaat  om beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen, etc. De AVG stelt een groot aantal regels met betrekking tot de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. U moet u ervoor zorgen dat al deze regels worden nageleefd binnen uw onderneming, door implementatie in beleid, procedures en processen.

Onze werkwijze

Onze experts kenmerken zich door hun gedegen kennis van deze wettelijke eisen, maar ook van de best practices in de markt. Wij hanteren een pragmatische benadering, waarbij goed gekeken wordt naar uw onderneming en naar de proportionaliteit van de te implementeren maatregelen.

Charco & Dique kan u en uw organisatie onder meer ondersteunen bij: