Sectoren

Advocaten en notarissen

Stel ons een vraag

Als advocaten en/of notariskantoor valt u onder de reikwijdte van de Wwft en de sanctiewetgeving. Dat betekent dat u Wwft beleid moet opstellen en de nodige processen moet inrichten voor de acceptatie en periodieke review van klanten en het monitoren van transacties. Charco & Dique helpt u graag invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen. Zo kunnen wij een Quick Scan maken van de mate waarin uw organisatie voldoet aan de Wwft of adviseren over de interpretatie van de wettelijke verplichtingen. Ook bieden wij verschillende Wwft opleidingen aan geschikt voor advocaten en notarissen.

Wwft auditfunctie

Een andere verplichting die voortvloeit uit de Wwft (art. 2d lid 4) is de plicht om een Wwft auditfunctie in te richten. Steeds meer advocaten- en notariskantoren kiezen ervoor om hun Wwft auditfunctie uit te besteden. Wij helpen u graag om de auditfunctie op een onafhankelijke manier in te vullen. Charco & Dique vervult deze functie voor verschillende advocaten en notarissen, altijd op een manier die passend is bij de aard en omvang van uw organisatie.

Meer over het invullen van de Wwft auditfunctie Lees ook: 'Vier verbeterpunten voor de Wwft auditfunctie'