Diensten

Beheersen van Regulatory Change

Stel ons een vraag

Als financiële instelling heeft u te maken met steeds meer nieuwe, complexe regelgeving. Deze regelgeving brengt niet alleen forse implementatie uitdagingen met zich mee, maar heeft ook een grote impact op uw businessmodel. Charco & Dique helpt u in control te blijven, te voldoen aan de gestelde eisen en uw concurrentie een stap voor te blijven.

De toepasbaarheid van nieuwe wetgeving hangt sterk af van de aard, producten en diensten van uw onderneming. Wij maken regulatory change behapbaar dankzij een gefaseerde aanpak.

Gefaseerde aanpak

Als de nieuwe regelgeving nog in ontwikkeling is, ligt de focus op de strategische impact. Dit betekent dat we u helpen met het signaleren van voor u relevante nieuwe regelgeving en het bepalen van de high-level impact op uw businessmodel, uw producten en uw organisatie.

Op het moment dat de regelgeving definitief is, verschuift de aandacht naar de operationele activiteiten. In deze fase kunnen wij uw ondersteunen met de daadwerkelijke implementatie van de regelgeving. De basis hiervoor vormt onze Ruler regulatory change module.

 

regulatory change dienstverlening

Naast begeleiding gedurende het gehele regulatory change proces, kunt u ook kiezen voor een flexibele combinatie van eigen resources en inbreng van onze specialisten. U houdt zelf de regie en kiest aan welke ondersteuning u behoefte heeft.

Bovenstaande figuur maakt duidelijk hoe wij u kunnen ondersteunen in iedere fase van het wetgevingstraject. U kunt per fase flexibel beslissen van welke dienstverlening u gebruik maakt. Onze aanpak hierin is altijd persoonlijk en proactief.

Overzicht van onze dienstverlening

Regulatory watchtower

Naast flexibele ondersteuning, kunt u ook kiezen voor begeleiding tijdens het gehele regulatory change proces. Als regulatory watchtower zorgen wij dat u van A tot Z in control bent van nieuwe wet- en regelgeving. Wij:

  • Signaleren nieuwe wetgeving, bieden overzicht en bepalen de toepasselijkheid op uw organisatie.
  • Helpen u met tijdige aanpassing van uw strategie en de implementatie van nieuwe regels binnen de organisatie.
  • Zorgen voor een transparante audit trail en vastlegging van besluiten, zodat u duidelijk kunt aantonen hoe de wetgeving is geïmplementeerd binnen de organisatie.

Ons team

Ons Regulatory Change team bestaat uit consultants gespecialiseerd in financiële wet- en regelgeving. Dit team wordt aangevuld met subject matter experts die zich in de nieuwe regelgeving verdiepen en de impact ervan kunnen bepalen op uw businessmodel, producten en organisatie.

Hoe kunnen we u helpen?

Slim aan de slag met nieuwe wetgeving

Klaar voor de start

Wij helpen u met de implementatie van: